Kannabis, sähkötupakka ja nuuska

Kannabis
 
Kannabiksen käyttöön liittyy selkeitä terveydellisiä riskejä ja se on luokiteltu huumausaineeksi. Kannabiksen polttaminen vaurioittaa hengitysteitä aiheuttaen samanlaisia muutoksia  kuin tupakan polttaminen. Kannabiksen käyttö heikentää oppimiskykyä ja lisää riskiä psyykkisiin oireisiin.
 
Sähkötupakka
 
Sähkötupakan turvallisuudesta ja vaikutuksista ei ole näyttöä. Sähkötupakkaa  ei voi toistaiseksi suositella tupakan vieroituksessa. Ongelmana sähkötupakassa on laitteiden ja käytettyjen nesteiden epätasainen laatu ja niukasti tutkitut terveysvaikutukset. Suhtaudu siis varovaisuudella sähkötupakkaan. 
 
Lisätietoa sähkötupakasta
  
Nuuska
 
Nuuskaajan nikotiiniannos on keskimäärin suurempi kuin tupakoivan, ja terveyshaitat ovat samansuuntaisia kuin poltettujen tupakkatuotteiden. Nuuskan käyttö aiheuttaa erityisesti riskejä suun terveydelle. Hampaat värjäytyvät, kuluvat ja reikiintyvät helposti ja syövän riski lisääntyy.