Astma ja tupakka

Astman puhkeamisen taustalla on perinnöllinen taipumus. Useimmiten on vaikea osoittaa yksittäisiä tekijöitä, jotka aiheuttavat astman puhkeamisen juuri jossain elämänvaiheessa. 
 
Tupakoinnin on kuitenkin osoitettu olevan riskitekijä etenkin nuorilla naisilla. Se ylläpitää astman oireita ja heikentää astmalääkkeiden tehoa. Tupakoinnin lopettaminen saattaa parantaa astmaatikoiden vointia jo viikkojen kuluessa. 
 
Tupakoinnin riskinä keuhkoahtaumatauti
 
Astmaatikkojen tupakointi on haitallista myös siksi, että tupakointi pitkään jatkuessaan aiheuttaa keuhkoahtaumatautia, siis sairautta joka kroonisen tulehduksen myötä vähitellen ahtauttaa keuhkoputkia ja tuhoaa keuhkorakkuloita. 
 
Astma ja keuhkoahtaumatauti ovat molemmat ahtauttavia keuhkoputkien sairauksia, joiden yhtäaikainen esiintyminen on tavallista. Hoito ja diagnostiikka ovatkin haasteellisempia tupakoivilla astmaatikoilla. Keuhkoahtaumataudin ikävä piirre on se, että ahtauma ja laajentumamuutokset keuhkoissa ovat palautumattomia toisin kuin astmassa.
  
Tupakoinnin muut seuraukset
 
Tupakalla on myös muita haitallisia vaikutuksia. Tupakan häkä sitoutuu veren hemoglobiiniin hanakammin kuin happi. Näin ollen tupakointi vaikuttaa hapenottokykyyn. Lisäksi tupakointi vaikeuttaa hengitysteiden tulehdusten paranemista.
 
Passiivinen tupakointi tarkoittaa altistumista savulle, joka syntyy tupakan palaessa ja vapautuessa ympäristöön. Tämä niin sanottu sivuvirta sisältää osittain eri aineosia kuin tupakoitsijan henkeensä vetämä savu, mutta saattaa olla jopa haitallisempaa.
 
Päästä irti tupakasta
  
Tupakasta vieroittuminen on monille vaikeaa. Koskaan ei kuitenkaan ole liian myöhäistä lopettaa. 
 
Hyöty tupakoinnin lopettamisesta on yksilöllinen ja perustuu muun muassa tupakoinnin kestoon ja siihen, mitä mahdollisia sairauksia tupakka on jo aiheuttanut. Astmaatikot hyötyvät yleensä tupakoinnin lopettamisesta, infektiot ja pahenemisvaiheet vähenevät, astmalääkkeiden tarve vähenee ja suorituskyky paranee. Haasteena on painon hallinta.
 
Tupakoinnin lopettaminen ei aina onnistu ensimmäisellä yrityksellä, eikä ehkä toisella tai kolmannellakaan. Riittävän motivaation saavutettuaan on mahdollista hakea apua omalta lääkäriltä, vieroitusryhmistä ja muista vastaavista.

Tupakoinnin lopettamiseen:
Fressis.fi  
Röökikroppa.fi
Stumppi.fi  

Työkaluja tupakoimattomuuden edistämiseen:
Tyokalupakki.net