Kestävyysurheilu

Varsinkin kestävyysurheilijoilla esiintyy paljon astmaa: intensiivinen harjoittelu näyttäisi lisäävän astmaan sairastumisen riskiä. Astma ei ole kuitenkaan este menestyksekkäälle
urheilu-uralle, kunhan oikeasta lääkityksestä huolehditaan. 
  
Aikaisemmin astmalääkkeiden käyttöä rajoitettiin voimakkaasti dopingsäännöissä. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, etteivät inhaloitavat astmalääkkeet anna mitään etua terveille urheilijoille, ja näiden dopingrajoituksista on suurimmaksi osaksi luovuttu. 
 
Kansallisen tason kilpaurheilijan tulee tutustua voimassaoleviin määräyksiin antidopingtoimikunnan kotisivuilla ja jos kilpailee kansainvälisellä tasolla, lisäksi omasta kansainvälisestä lajiliitosta