Astmanuori ja armeija

Varusmiespalvelus on suuri muutos nuoren elämässä. Astmaa sairastavan nuoren elinympäristö muuttuu ”armeijan harmaissa” monella eri tavalla, jotka saattavat vaikuttaa astmatasapainoon. 
 
Suuri määrä nuoria ahtaissa tiloissa lisää infektioriskiä. Myös pölyisät olosuhteet saattavat pahentaa astmaoireita. Varusmiespalvelukseen liittyvä fyysinen rasitus (varsinkin yhdistettynä esimerkiksi siitepölykauteen tai kylmään ulkoilmaan) saattaa olla astmaoireita provosoiva tekijä, mikäli astma ei ole tasapainossa.
 
Armeija onnistuu hyvällä astman hoitotasapainolla 
 
Edellä mainitut seikat huomioiden mahdollisimman hyvä astman hoitotasapaino on keskeisen tärkeää varusmiespalveluksen onnistuneelle läpiviennille. Tämän takaamiseksi olennaista on astmalääkityksen optimointi ja säännöllisesti toteutuva lääkkeenotto. Tavoitteena on oireettomuus tai vähäoireisuus sekä mahdollisimman hyvä keuhkojen toiminta. Luonnollisesti myös esimerkiksi olemassaolevien allergioiden tehokas hoito on hyvää astman hoitoa. Nuoren oma motivaatio on tärkeä tekijä onnistuneelle varusmiespalveluksen suorittamiselle. 
 
Hoitavan lääkärin lausunto mukaan kutsuntoihin
  
Kutsunnat järjestetään kerran vuodessa elojoulukuussa niille nuorille, jotka täyttävät kyseisenä vuonna 18 vuotta. Ennen kutsuntoja on hoitavan lääkärin tutkittava astmanuoren keuhkojen toiminta, kartoitettava astmaoireet ja näiden seikkojen perusteella suunniteltava optimaalinen astmalääkitys.
 
Nuoren on otettava mukaan kutsuntatarkastukseen lääkärinlausunto astmansa sen hetkisestä tilasta ja lääkityksestä (yleensä viimeisin yhteenveto sairaskertomuksesta). Tämän perusteella kutsuntalääkäri lopullisesti arvioi nuoren kelpoisuuden varusmiespalvelukseen ja palvelusluokan. Lähtökohtaisesti astman tulisi siis olla lääkityksellä vähäoireinen ja keuhkofunktion normaali tai lähes normaali.