Astma ja ammatinvalinta

Astmanuorille annettavan ammatinvalinnanohjauksen perusperiaatteena on ehdottomien rajoituksien välttäminen. Nykyisillä hoidoilla astma saadaan yleensä hoidettua oireettomaksi tai niin vähäoireisiksi, että se harvoin aiheuttaa ehdottomia työrajoitteita. 
 
Toisaalta työolot ovat hyvätasoisen työsuojelun seurauksena myös yleensä niin hyvät, että astmaatikko selviää tavallisesti samoissa työtehtävissä kuin ei-astmaatikko. Yleensä hyvä työmotivaatio, suojainten käyttö ja riittävä lääkitys auttavat lievää astmaa potevan selviämään työtehtävistään, vaikka työpaikalla olisikin joskus haittatekijöitä.
 
Rajoituksia ei suositella henkilöille, joilla on ollut astman oireita aiemmin, mutta ei enää pariin vuoteen. Näillä nuorilla tulisi olla riittävästi tietoa riskialttiista työtehtävistä ja yleistä allergiaan liittyvää neuvontaa, kuten suojautumisohjeita. Asia kannattaa ottaa esille hoitavan lääkärin kanssa. 
 
Joitakin rajoituksia ammatinvalintaan 
 
Astmaa ja allergista nuhaa sairastavan ei tulisi kuitenkaan hakeutua työhön, jossa altistutaan jauhopölylle, karjan- tai eläintenhoitajaksi, ompelijaksi tai muuhun tekstiilityöhön tai parturi-kampaajaksi.
 
Astma, joka pysyy kohtuullisella lääkityksellä kurissa, ei yleensä ole este työlle, joka ei ole hyvin pölyistä. Vaikeaa astmaa sairastavalle ei sovi raskas ruumiillinen työ tai työskentely kylmässä tai pölyssä. Lehtipuiden siitepölyille allergisten ja etenkin juureksista ja hedelmistä suuoireita saavien ei tulisi tehdä töitä elintarvikealalla, koska proteiinikosketusihottuman riski on erittäin suuri.