Synnytyspelkopoliklinikka

Kaikki synnyttäjät tuntevat jossain määrin pelkoa lähestyvää synnytystä ajatellessaan.

Tavallisimpia synnytyspelon aiheuttajia ovat:

  • kipu
  • aikaisemmat kokemukset
  • muiden kokemukset
  • pelko syntyvän lapsen terveydestä
  • hallinnan menettämisen pelko.


Synnytyspelon ilmetessä äitiysneuvolan terveydenhoitaja tai lääkäri lähettää äidin äityispoliklinikalle, jossa lähetteen perusteella arvioidaan hoidon tarve. Äidit ohjautuvat pääsääntöisesti synnytyssalikätilöiden kanssa käytävään synnytyspelkokeskusteluun, jossa äideille tehdään yksilöllinen synnytyssuunnitelma. Tarvittaessa synnyttäjä voi tulla synnytyspelkopoliklinikalle uudelleen. Synnytyspelkopoliklinikan toiminnan tarkoituksena on turvallisen ja myönteisen synnytyskokemuksen mahdollistaminen.

Synnyttäjällä on oikeus osallistua päätöksiin omasta hoidostaan. Synnytyksen kulkua on mahdotonta varmuudella etukäteen tietää, mutta jonkinlaisen synnytyssuunnitelman voi kuitenkin tehdä. Synnytykseen valmistautuessa auttaa eri kivunlievitysvaihtoehdoista ja erilaisten synnytystapojen eduista ja haitoista.

Synnytyspelkoa voi itsekin lievittää

Tutkimuksen mukaan pelkäävän synnyttäjän omalla toiminnalla on tärkeä merkitys pelkojen lievittämisessä. Pelolla on suojeleva vaikutus, mutta hallitsemattomana se haittaa synnyttäjän fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Pelkojaan kannattaa käsitellä puhumalla, kirjoittamalla ja hankkimalla tietoa. Toisten synnyttäjien kertomukset saattavat ahdistaa ja niitä onkin syytä kuunnella kriittisesti. Synnytyskokemus on aina yksilöllinen. Rentoutumisen taidosta on hyötyä synnytyksessä. Erilaisia rentoutumistekniikoita kannattaa harjoitella jo raskausaikana esim. kirjojen ja rentoutusäänitteiden avulla. Rentoutumisella on vaikutusta yöunen laatuun ja sen uskotaan vähentävän raskausajan vaivoja. Rentoutunut mieli lisää itseluottamusta ja uskoa onnistumiseen.