Päihdeäitien poliklinikka

Päihteitä  käyttävät raskaana olevat naiset tulevat lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä äitiyspoliklinikalle, kun päihdeongelma on tunnistettu. Äidin on mahdollista myös itse hakeutua vastaanotolle. Päihdepoliklinikalla on oma lääkäri, joka pyrkii hoitamaan äidit keskitetysti. Hoitotiimissä työskentelevät lääkäri, kätilö ja sosiaalityöntekijä. Poliklinikalla annetaan tietoa alkoholin ja huumeiden vaikutuksesta sikiöön ja raskauden kulkuun ja motivoidaan päihteettömyyteen. Vastaanottoon kuuluu kartoitus päihteiden käytöstä ja huumeseulonnat.
 
Hoidon ja seurannan tavoitteina ovat
 
  • päihteiden käytön lopettaminen ja ohjaaminen vieroitushoitoon
  • todeta ja hoitaa äidin raskautta uhkaavat sairaudet ja ravitsemushäiriöt
  • havaita ja ennaltaehkäistä päihteiden aiheuttamat sikiön kehitys- ja kasvuhäiriöt
  • arvioida äidin kyky hoitaa vastasyntynyttä, arvioida lastensuojelun tarve
  • arvioida raskauden jatkamisen mahdollisuudet
  • tukea kasvussa vanhemmuuteen