Tehovalvonta

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinkää

Osastonsihteeri: 019 4587 2231
Vastaava hoitaja: 019 4587 2230
Hoitajien kanslia: 019 4587 2232

Ylilääkäri: Marian Ahlskog-Karhu
Osastonylilääkäri: Riitta Palojoki
Osastoryhmän päällikkö: Kirsi Mikkonen
Osastonhoitaja: Maria Lönnqvist

Vierailuaika:
ma - su klo 15 - 18 välisenä aikana.
Osastomme luonteen takia sekä omaisenne sairauden vaatiman levontarpeen vuoksi vierailuaika on max. 30 minuuttia.

Tehovalvonnassa hoidetaan;aikuispotilaita, joilla on sairauksien, tapaturmien tai leikkausten seurauksena kehittynyt vakavia elintoimintahäiriöitä. Tehovalvonnan hoitoa saavat potilaat tarvitsevat runsaasti sekä lääkäreiden että sairaanhoitajien työpanosta ja tehohoitoon kehitettyjä hoitomenetelmiä ja laitteita.


Keskeisiä hoidettavia sairaustiloja ovat

  • ​suurten leikkausten jälkitilat
  • keuhkokuume ja muut vakavat tulehdussairaudet
  • keuhkoahtaumataudin vaikea paheneminen;
  • sydänsairaudet, kuten pahentunut sydämen vajaatoiminta ja vaikeat rytmihäiriöt
    vakavat myrkytystilat

Potilaat tulevat osastolle joko sairaalan ensiapupoliklinikalta, leikkausaleista tai vuodeosastoilta. Lisäksi potilaita tulee muista sairaaloista jatkohoitoon.
Potilaan kokonaisvaltainen hoito edellyttää ammattitaitoista ja moniammatillista henkilökuntaa. Hoidon toteuttamisesta vastaa virka-aikana tehovalvonnan osastonylilääkäri yhdessä muiden erikoisalojen lääkäreiden kanssa. Päivystysaikana osastosta vastaa tehohoitoon perehtynyt anestesialääkäri.
Tehovalvonnassa on 8 potilaspaikkaa. Osastolla hoidetaan vuosittain noin 700 potilasta. Keskimääräinen hoitoaika potilailla on noin 3 vuorokautta. Potilaita hoidetaan kahden hengen huoneissa. Osastolla on kaksi eristyshuonetta, jotka ovat yhden hengen huoneita. Eristyshuoneen tarkoituksena on suojata potilasta infektiolta tai estää potilaassa olevan infektion leviäminen.