Sisätautien vuodeosasto 3 A

Sisätautien vuodeosastolla 3 A hoidetaan ympärivuorokautisesti pääosin yleissisätautien, sydänsairauksien, verisairauksien, aineenvaihduntasairauksien ja munuaissairauksien erikoisalojen potilaita. Osastolla hoidetaan myös eristyksiä vaativia potilaita. Osastolla toteutetaan mm. rytmihäiriöpotilaan tarkkailuun ja rytmihäiriöiden tutkimiseen telemetriamonitorointia. Potilaat saapuvat osastolle päivystyksestä, poliklinikoilta, ja muista sairaaloista ja hoitolaitoksista lääkärin lähetteellä.

Osastolla työskentelee sisätautien ja sydänsairauksien erikoislääkäreitä, sisätautikoulutuksessa olevia erikoistuvia lääkäreitä, sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Heillä on erikoisosaamista mm. rytmihäiriöpotilaiden hoidosta ja diabetesta sairastavien potilaiden hoidosta. Osastolla 3 A on 32 potilaspaikkaa ja keskimääräinen hoitoaika on 6,21 vrk. Sairaansijat sijoittuvat kahteen soluun kahden käytävän varrelle.

Vierailuaika osastolla on klo 13.00-19.00.

Yhteystiedot:

Osastonhoitaja Anita Hursti
Apulaisosastonhoitaja Satu Aalto
Ylilääkäri Marjo Vuorela
Osastoryhmäpäällikkö Marika Hämäläinen
Tulosyksikön johtaja Terhi Martikainen

Hoitajat:
Solu 1 050 427 5448 
Solu 2 050 427 3750
sydänhoitaja 019 458 74210

Sihteerit:
019 458 72381, 019 458 72431 arkisin klo 7.00-19.00 ja
viikonloppuisin klo 7.45-15.45

faksi 019 458 72429