Hyvinkään psykiatrian osasto

Hyvinkään sairaala / H-rakennus, 4. krs

Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää

tulosyksikön johtaja: Eila Sailas  050 3304 175
Apulaisylilääkäri: Tero Levola  050 4491 215
Osastoryhmän päällikkö: Saija Syvänen 050 4277 333
Osastonhoitaja: Elina Syrjälä 050 427 8937
Osaston kanslia: 

  • Mielialatiimi 019 4587 5029 

  • Psykoositiimi 019 4587 5030 


Faksi: 09 2716 3254

Vierailuaika: 10.00 – 19.00

HUS Psykiatrian Hyvinkään alueen 36-paikkainen suljettu psykiatrian osasto sijaitsee Hyvinkään sairaalassa H-rakennuksessa 4. kerroksessa.  Osasto jakautuu kolmeen tiimiin: intensiivi-, psykoosi- ja mielialatiimiin.

Psykiatrian osasto toimii akuutisti sairastuneiden ja välitöntä sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden vastaanotto- ja hoito-osastona. Osastolla hoidettavia sairausryhmiä ovat psykoosit, vakavat masennustilat, itsetuhoisuus ja vaikeat persoonallisuushäiriöiden kriisitilat sekä päihdepsykoosit pois lukien alkoholidelirium (hoidetaan sisätaudeilla). Hoitoajat ovat keskimäärin alle 14 vuorokautta. Osasto toimii tiiviissä yhteistyössä poliklinikoiden, päiväosaston, tehostetun avohoidon ja päivystyksen kanssa​