Neurologian osasto 6 ja Hengityshalvausyksikkö (HHA)

Osasto sijaitsee Hyvinkään terveyskeskussairaalan kiinteistön neljännessä kerroksessa. Osastolla on 24 vuodepaikkaa, jotka jakaantuvat 16 neurologiseen ja 8 sisätautiseen paikkaan.

Osastolla hoidetaan mm. aivoverenkiertoaivoverenkierto- ja aivoinfarktipotilaita, MS-tautia ja epilepsiaa sairastavia potilaita sekä sisätautipotilaita. Potilaat tulevat osastolle päivystyksestä, sairaalasiirtoina Hyks:n neurologian klinikalta, Töölön sairaalasta tai sovitusti neurologian poliklinikan kautta sekä muista sairaanhoitopiireistä.
 
Potilailla on samanaikaisesti monenlaista kuntoutustarvetta, joka vaatii moniammatillista asiantuntemusta ja yhteistyötä mm. fysio-, toiminta- ja puheterapeuttien sekä hoitohenkilökunnan kesken.
 

Hengityshalvausyksikkö (HHA)


Osastolla toimii myös hengityshalvausyksikkö, jonka toiminnasta vastaa keuhkosairauksien vastuualue sekä sairaalassa että kotona. Potilaspaikkoja on yhdestä kolmeen. Potilaiden lääkehoidosta, kokonaishoidosta ja yksikön toiminnasta vastaa keuhkosairauksien ylilääkäri. Yksikössä on oma hoitotiimi ja sairaanhoitajakoordinaattori asiantuntijahoitajana vastaamassa yhdessä vastuulääkäreiden kanssa hyvän hoidon toteutumisesta. Hengityshalvauksen voivat aiheuttaa useat eri sairaudet. Pääsääntöisesti taustalla on jokin neurologinen sairaus tai vakava vamma.

Vierailuaika osastolla on klo 13.00-19.00.


Yhteystiedot:

Osastonhoitaja Sini Liimatta
Apulaisosastonhoitaja Eliisa Maula

Ylilääkäri Terttu Heikinheimo-Connell, neurologia
Ylilääkäri Hanna Tapanainen, keuhkosairaudet, hengityshalvauspotilaat
Ylilääkäri Helena Kervinen, sisätaudit
Osastoryhmäpäällikkö Marika Hämäläinen
Tulosyksikön johtaja Jyrki Lilleberg


Kanslia: 019 4587 4724
Faksi: 019 4587 4746
Hengityshalvauskoordinaattori: 050 427 3637
 
aivotalo_banneri_160x600.jpg