Naistentautien- ja synnytysten vuodeosasto


Vuodeosastollamme hoidetaan synnyttäneitä äitejä sekä terveitä vastasyntyneitä vauvoja synnytyksen jälkeen.

Osastollamme hoidetaan myös äitejä, jotka tarvitsevat sairaalahoitoa raskausaikana sekä naistentautien potilaita.


Kodikas osastomme tarjoaa rauhallisen paikan leikkauksesta ja synnytyksestä toipumiselle sekä vastasyntyneeseen tutustumiselle. Hoitajat ohjaavat ja auttavat vastasyntyneen hoitoon liittyvissä asioissa. Jokaisen perheen kohdalla toteutuu yksilöllinen ohjaus ja neuvonta perheen tarpeet ja vointi huomioiden.
Lapsivuodeosastomme toiminnan lähtökohtana on vastasyntyneen ympärivuorokautinen vierihoito, jolloin vanhempia yksilöllisesti ohjataan, neuvotaan ja rohkaistaan vastasyntyneen hoidossa. Noudatamme toiminnassamme WHO:n ja UNICEF:in vauvamyönteisyysohjelmaa. Näin pyrimme luomaan parhaat edellytykset imetykselle ja äiti-lapsi –suhteen kehittymiselle. Vauvan rintaruokintaa edistetään varhaisimetyksen, ihokontaktin, lapsentahtisen imetyksen ja henkilökohtaisen opastuksen avulla. Henkilökunta tukee ja opastaa jokaista perhettä tarpeen mukaan. Tavoitteenamme on, että sairaalassa vauvan hoito ja käsittely tulee tutuksi, jotta kotiin tuntuu turvalliselta lähteä.


Osastollamme synnyttäjän on mahdollista saada perhehuone paikkatilanteen mukaan. Perhehuone on tarkoitettu vanhemmille, jotka haluavat yhdessä tutustua vauvaansa sekä opetella vauvan hoitoa ja imetystä ympäri vuorokauden hoitajien ohjaamina. Perhehuoneen saamisen edellytyksenä on, että puolisolla on mahdollisuus olla läsnä koko sairaalahoidon ajan, syntymästä kotiutumiseen saakka. Perhehuonetta ei voi varata etukäteen, mutta toiveesta kannattaa kertoa jo synnyttämään tullessa. Vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana 99% perhehuonetoiveista pystyttiin toteuttamaan hoitojakson aikana.


Jos vastasyntynyt tarvitsee vaativaa erityistarkkailua, häntä hoidetaan sairaalamme lastenosastolla, jonka henkilökunnan kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Yritämme mahdollistaa myös äidin yöpymisen lastenosastolla.  Vastasyntyneen suonensisäinen antibioottihoito pyritään alkuhoidon jälkeen toteuttamaan lapsivuodeosastolla, jos vauvan kunto sen sallii.


Lastenlääkäri tarkastaa vastasyntyneen aina ennen kotiutumista.
Osastollamme hoidetaan myös gynekologisista leikkauspotilaista. Hyvinkään sairaalassa on edustettuna monipuolisesti eri erikoisalat, mikä mahdollistaa tarvittaessa nopean konsultaation.


Hoitoajat

Ensisynnyttäjät ovat osastollamme keskimäärin 2-3 vrk, uudelleensynnyttäjät noin 2 vrk. Keisarileikkauksella synnyttäneitä hoidetaan osastolla noin 2-4 vrk.

 
Uudelleensynnyttäjä voi halutessaan kotiutua myös lyhytjälkihoitoisesti (6-24 tuntia synnytyksestä) tai varhaisesti (24 -36 tuntia synnytyksestä) tiettyjen kriteereiden täyttyessä. Myös ensisynnyttäjät voivat kriteereiden täyttyessä kotiutua varhaisesti (24–36 tuntia synnytyksestä).

 
Varhaiset kotiutujat sekä lyhytjälkihoitoiset synnyttäjät tulevat vauvan uusintatarkastukseen 2-5 vrk:n kuluessa, josta peritään poliklinikkamaksu.

Gynekologisista leikkauksista yli puolet tehdään polikliinisesti tai päiväkirurgisesti, jolloin osastohoitoa ei tarvita lainkaan. Osastolle tulevista valtaosa pääsee liikkeelle jo leikkauspäivän iltana ja kotiutumaan varhain seuraavana aamuna. Vain poikkeustapauksissa osastolla viivytään pidempään kuin leikkausta seuraavaan päivään.


Vierailuajat
 
Vauvan isä ja sisarukset voivat vierailla osastolla 8.30-20.30 välisenä aikana; muille vieraille vierailuaika on 18.00-19.00.


Naistentautien potilaiden kohdalla noudatetaan sairaalan yleistä vierailuaikaa 13.00-19.00.


Sairaalamaksut

Vuorokausimaksu 38,80 e (peritään myös tulo- ja lähtöpäiviltä). Perhehuoneessa 77,60 e (sis. isän ateriat).