Kirurgian vuodeosasto 4 B

​Kirurgian vuodeosastolla 4 B hoidetaan ortopedisia (luu- ja tukikudos kirurgia), traumatologisia (vammojen tutkimus ja kirurgia) ja plastiikkakirurgisia (korjaava kirurgia) potilaita. Potilaat saapuvat osastolle päivystyksen kautta, LEIKO- yksikön (leikkaukseen kotoa) kautta tai muista hoitolaitoksista lääkärin lähetteellä.

Tavallisimpia ortopedian ja traumatologian erikoisalan toimenpiteitä ovat mm. nivelten tähystysavusteiset leikkaukset, tekonivelleikkaukset, raajojen murtumien ja sairauksien korjausleikkaukset sekä selkärangan alueen sairauksien ja vammojen leikkaushoidot. Potilaan hoitoa tuetaan usein erilaisilla lastoituksilla tai tukilaitteilla. Ortopedisten ja traumatologisten potilaiden lisäksi osastolla hoidetaan plastiikkakirurgisia leikkauspotilaita, kroonisia haavapotilaita, syöpäleikkausten jälkeen plastiikkakirurgisia korjausleikkauksia tarvitsevia potilaita sekä plastiikkakirurgisia päivystyspotilaita.

Osastolla työskentelee ortopedian ja plastiikkakirurgian erikoislääkäreitä, kirurgian koulutuksessa olevia lääkäreitä, sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Heillä on erityisosaamista mm. tekonivelpotilaiden hoidosta, vammapotilaiden hoidosta, rintasyöpäpotilaiden hoidosta ja erilaisista haavahoidoista. Kirurgian vuodeosastolla 4B on 34 potilaspaikkaa ja keskimääräinen hoitoaika osastolla on 3,2 vrk. Sairaansijat sijoittuvat kahden käytävän varrelle ja käytävät ovat nimetty soluiksi.
Vierailuaika osastolla on klo 13.00-19.00.


Yhteistiedot:

Osastonhoitaja Pia Malin
 
Apulaisosastonhoitaja Tarja Tulla

Ylilääkäri Kenth Henriksen
 
Ylilääkäri Heli Kavola

Osastoryhmäpäällikkö Marika Hämäläinen

Tulosyksikön johtaja Terhi Martikainen


Hoitajat:
Solu 3 (ortopedia/traumatologia) 050 4275 383
Solu 4 (plastiikkakirurgia/traumatologia) 050 427 5253

Sihteerit:
Solu 3 p. 019 4587 2480 ja Solu 4 p. 019 4587 2391 arkisin klo 7.00-19.00 ja viikonloppuisin klo 7.45-15.45.


faksi 019 4587 2564