Kirurgian vuodeosasto 4 A

Kirurgian vuodeosastolla 4 A hoidetaan mm. virtsaelinkirurgisia (urologia) ja vatsaelinkirurgisia (gastrokirurgia) potilaita. Sairaansijat sijoittuvat kahden käytävän varrelle ja käytävät ovat nimetty soluiksi. Huoneet 11 - 18 ovat solu 1, joka on ns. päivystys solu. 1 solussa hoidetaan mm. virtsaelin- ja vatsaelinkirurgisia potilaita. Huoneet 21 - 28 kuuluvat soluun 2., jossa hoidetaan mm. vatsaelinkirurgisia, yleiskirurgisia ja korva-nenä-kurkkutautisia potilaita. Solussa 2 hoidetaan myös naistentautien syöpäpotilaita. Potilaat saapuvat osastolle päivystyksen kautta, LEIKO- yksikön (leikkaukseen kotoa) kautta tai muista hoitolaitoksista lääkärin lähetteellä.


Osastolla työskentelee virtsaelinkirurgian ja vatsaelinkirurgian erikoislääkäreitä, kirurgiankoulutuksessa olevia erikoistuvia lääkäreitä, sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Heillä on erikoisosaamista mm. urologisten potilaiden hoidosta ja avannepotilaiden hoidosta. Kirurgian vuodeosastolla 4 A on 29 sairaansijaa ja keskimääräinen hoitoaika osastolla on 4 vrk.  Vierailuaika osastolla on klo 13.00-19.00.

Yhteistiedot:

Osastonhoitaja Eija Pitkänen

Apulaisosastonhoitaja Seija Rajala

Osastonylilääkäri  Aleksi Lähdesmäki

Osastoryhmäpäällikkö Marika Hämäläinen

Tulosyksikön johtaja Jyrki Lilleberg


Hoitajat:
Solu 1 050 4275085 ja  Solu 2 050 4275683

Sihteerit:
Solu 1 019 45872441 ja Solu 2 019 4587 2481 arkisin klo 7.00-19.00 ja viikonloppuisin klo 7.45- 15.45.


faksi 019 45872564