Sairaalapapit


Sairaalapapit Hyvinkään sairaanhoitoalueella

Tiina Peippo
vs. johtava sairaalajohtava sairaalapappi
Hyvinkään sairaala
p. 040 8050 383

Carina Lievendahl, sairaalapastori,
Hyvinkään sairaala p. 040 356 9074

Sarri Päiväsaari-Vestenius, sairaalapappi,
Kellokoski, Kiljava, Ridasjärven päihdeyksikkö
p. 045 8425 665

Elina Antikainen, sairaalapappi,
Järvenpään päihdesairaala, Kellokoski, Ohkolan nuoriso-osastot
p. 040 805 0382


Sairaalapappi on evankelis-luterilaisen kirkon työntekijä, joka työskentelee sairaalassa ja hoitolaitoksissa sairaalan ja seurakunnan välisen keskinäisen sopimuksen pohjalta.

Sairaalapappi on potilaita, omaisia ja henkilökuntaa varten.
Toiminnan tarkoituksena on potilaiden, omaisten sekä henkilökunnan henkinen ja hengellinen tukeminen.

Työn toteuttamistavat vaihtelevat esitettyjen toiveiden ja tarpeiden mukaan asianomaisen henkilön ehdoilla

   • henkilökohtaiset keskustelut
   • ehtoollishetket ja hartaudet
   • ryhmätoiminta
   • työnohjaus, osastotunnit
   • debriefing