Hyvinkää Akuutti tulosyksikkö

Hyvinkää Akuutti tulosyksikkö vastaa Hyvinkään sairaanhoitoalueen ensihoitopalveluista ja ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen järjestämisestä. Tulosyksikköön kuuluu lisäksi Sydänvalvonta ja Tehovalvonta.

ENSIHOITO

Hyvinkään sairaanhoitoalueen ensihoito toimii osana Hyvinkään Akuuttia. Toiminnan järjestämisestä vastaa ensihoitoyksikkö. Palvelu toteutetaan osittain omana toimintana, ja osittain yhdessä pelastuslaitoksen ja yksityisen sopimuskumppanin kanssa. Ensihoitoyksikön toimintaa johtaa ensihoidon vastuulääkäri yhdessä ensihoitopäällikön kanssa.

Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön. Ensihoitajat arvioivat tarvitaanko käyntiä päivystyksessä ja onko kuljetus ambulanssilla tarpeen.

PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA

Hyvinkään Akuutti päivystää ympärivuorokautisesti. Jos tilanne ei vaadi päivystyksellistä hoitoa, vastaanottava sairaanhoitaja voi ohjata teidät oman alueenne lääkärin vastaanotolle tai antaa hoito-ohjeet kotiin. Päivystykseen saavuttaessa kaikille potilaille tehdään sairaanhoitajan toimesta hoidontarpeenarvio, jonka perusteella hänet ohjataan tarkoituksen mukaiselle hoitolinjalle.


Erikoissairaanhoidon päivystys

Erikoissairaanhoitoon ohjataan hätätilapotilaiden lisäksi ne potilaat, joiden terveydentilan katsotaan edellyttävän erikoissairaanhoitoa hoitajan suorittaman haastattelun ja esitutkimuksen jälkeen.

Yleislääketieteen päivystys

Yleislääketieteen päivystyksessä hoidetaan potilaita, joiden tila ei edellytä erikoissairaanhoitoa. Päivystyksessä osa potilaista voidaan hoitaa nopeasti sairaanhoitajan vastaanotolla. Vastaanottoa pitävät sairaanhoitajat ovat saaneet siihen erityiskoulutuksen ja heillä on koko ajan mahdollisuus konsultoida lääkäriä. Päivystyspoliklinikan sairaanhoitajan vastaanotto on avoinna joka päivä klo 7.30-21.00. Kesällä sairaanhoitajan vastaanotto on avoinna joka päivä klo 8.00-16.00. Asiakasmaksu on arkisin klo 8.00-20.00 16.40 e/käynti ja muina aikoina 32.70e /käynti. Asiakasmaksuasetuksen mukaisesti alle 18 vuotiaiden käynti on maksuton.

Lasten päivystys >>Naistentautien ja synnytysten päivystys >>

Naistentautien ja synnytysten päivystys sijaitsee sairaalan 2. kerroksessa naistentautien yksikössä.

 

VALVONTAYKSIKÖT


Sydänvalvonta >>

Sydänvalvonta toimii osana Hyvinkää Akuuttia. Sydänvalvonnassa hoidetaan akuutteja sydänsairauksia sairastavia potilaita mm. sydäninfarkti-, sydämenvajaatoiminta-,
rytmihäiriö- ja keuhkoödeemapotilaita. Sydänvalvonnassa hoidetaan potilaita, joiden tila vaatii tärkeiden elintoimintojen monitorointia, hengityksen ja/tai verenkierron tukea sekä jatkuvaa tarkkailua.  Potilaat tulevat osastolle joko sairaalan päivystyksestä, vuodeosastoilta tai myös muista sairaaloista.

 

Tehovalvonta >>

Tehovalvonta toimii osana Hyvinkää Akuuttia. Tehovalvonnassa hoidetaan sairaalamme kaikkien erikoisalojen aikuispotilaita, joilla on sairauksien, tapaturmien tai leikkausten seurauksena kehittynyt vakavia, mutta ohimeneviä elintoimintahäiriöitä. Tehovalvonnan hoitoa saavat potilaat tarvitsevat runsaasti sekä lääkäreiden että sairaanhoitajien työpanosta ja tehohoitoon kehitettyjä hoitomenetelmiä ja laitteita.
Potilaat tulevat osastolle joko sairaalan päivystyspoliklinikalta, leikkausaleista tai vuodeosastoilta. Lisäksi potilaita tulee muista sairaaloista jatkohoitoon. Potilaan kokonaisvaltainen hoito edellyttää ammattitaitoista ja moniammatillista henkilökuntaa. Hoidon toteuttamisesta vastaa virka-aikana tehovalvonnan osastonylilääkäri yhdessä muiden erikoisalojen lääkäreiden kanssa. Päivystysaikana osastosta vastaa tehohoitoon perehtynyt anestesialääkäri.