Yhteystietoja

Hyvinkään sairaalan neuvonta p. 019 4587 1


​Lääkäreiden ja lääketieteenopiskelijoiden työhönottoon liittyvissä asioissa yhteys sähköpostilla tulosalueen työhönotosta vastaaviin lääkäreihin.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hus.fi


Hyvinkää Akuutti tulosyksikkö

Tulosyksikön johtaja Juha Valli

Päivystys: ylilääkäri Marian Ahlskog-Karhu
Ensihoito: ylilääkäri Hetti Kirves


Medisiininen tulosyksikkö

Tulosyksikön johtaja: ylilääkäri Terhi Martikainen

Sisätaudit: ylilääkäri Mervi Haapala
Keuhkosairaudet: ylilääkäri Hanna Tapanainen
Neurologia: ylilääkäri Terttu Heikinheimo-Connell
Kuntoutus: ylilääkäri Kari Hurskainen


Operatiivinen tulosyksikkö
Tulosyksikön johtaja: ylilääkäri Ulla Keränen
 
Kirurgia: ylilääkäri Taina Nykänen
Ortopedia: ylilääkäri Kenth Henriksen
Anestesiologia: ylilääkäri Harri Tohmo / os.ylilääkäri Olli Laakso
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit: ylilääkäri Mari Havia


Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tulosyksikön johtaja: ylilääkäri Petri Rahkonen 

Naistentaudit ja synnytykset: ylilääkäri Maija Jakobsson
Lastentaudit:  osastonylilääkäri Mitja Touru
Lastenneurologia: ylilääkäri Tuula Kosonen


HUS Psykiatria, Hyvinkään linja
ylilääkäri Eila Sailas


HUSLAB
kemisti Ritva Mäntykoski

HUS Kuvantaminen
ylilääkäri Riitta Mäntylä

 

HOITOHENKILÖKUNTA

Hyvinkää Akuutti
päivytyspoliklinikka, teho- ja sydänvalvonta, ensihoito
Osastoryhmän päällikkö Kirsi Mikkonen

Medisiininen
sisätautien osasto, infektio- ja keuhkosairauksien osasto, kirurgian vuodeosastot,
neurologian ja kuntoutuksen vuodeosasto
Osastoryhmän päällikkö Marika Hämäläinen

Operatiivinen
leikkaustoiminta, medisiiniset ja operatiiviset poliklinikat
Osastoryhmän päällikkö Marko Knuutila

Naisten- ja lastentaudit
lastentautien osasto ja pkl lastenneurologia, lastenpsykiatria, naistentautien ja synnytysten vuodeosasto ja pkl
Osastoryhmän päällikkö Eerika Tausa

HUS Psykiatria, Hyvinkään linja mielialahäiriöt ja psykoosit, aikuispsykiatrian avohoito
ylihoitaja Saija Syvänen
 

Somatiikan rekrytointi Hyvinkään sairaala

Rekrytoija
Katariina Kuntsi p. 050 4287 633


Psykiatrian tulosyksikön yhteystietoihin

 

Henkilöiden henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@hus.fi