Opiskelijalle

Hyvinkään sairaanhoitoalueen sairaaloiden yksiköissä suorittaa harjoittelua noin 350 terveysalan opiskeijaa vuosittain. Harjoittelupaikat varataan Jobiili -järjestelmän kautta. Toisen asteen opiskeijoiden työssäoppimispaikat varataan kunkin yksikön osastonhoitajan tai opiskeijavastaavan kautta.

Lääketieteen opiskeijoiden amanuenssipaikat jaetaan Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kautta.

 

vasen palsta
oikea palsta