Urogynekologinen poliklinikka

Virtsankarkailu

Poliklinikalla hoidetaan potilaita, joiden ongelmana on virtsankarkailu eli inkontinenssi. Inkontinenssi voidaan luokitella neljään eri ryhmään: puhutaan ponnistus-, pakko-, ylivuoto- ja sekainkontinenssista.

Ponnistusinkontinenssi on inkontinenssityypeistä tavallisin. Tällöin virtsa saattaa karata, kun ihminen esim. yskii tai aivastaa.

Pakkoinkontinenssissa virtsaaminen tapahtuu niin nopeasti, ettei ihminen ehdi wc:hen ajoissa. Pakkoinkontinenssin tapauksessa puhutaan usein myös yliaktiivisesta rakosta.

Sekainkontinenssissa esiintyy samanaikaisesti sekä ponnistus- että pakkoinkontinenssin oireita. Sekainkontinenssista kärsivät eniten iäkkäät henkilöt.

Ylivuotoinkontinenssissa rakon tyhjeneminen on vaikea-asteisesti häiriintynyt. Rakko täyttyy liikaa ja virtsa alkaa tahattomasti ”valua yli”.

Ennen vastaanotolle tuloa potilas täyttää kotona inkontinenssi- kyselylomakkeet ja pitää virtsaamispäiväkirjaa kahden päivän ajan.
Poliklinikalla potilaan tilanne selvitetään tarkoin ja hänelle tehdään gynekologinen tutkimus. Lähetteen perusteella potilasta pyydetään tuleman vastaanotolle joko täydellä tai tyhjällä rakolla. Ultraäänen avulla voidaan mitata rakossa olevan jäännösvirtsan määrä. Joissakin tilanteissa rakkoa täytetään virtsakatetrin avulla n. 300 ml ja yskitetään potilasta sekä makuulla, että pystyasennossa karkailun toteamiseksi.


Erikoislääkärin suorittaman tutkimuksen perusteella potilaalle voidaan tehdä myös muita jatkotutkimuksia kuten ultraääni- ja röntgentutkimuksia, laboratoriotutkimuksia tai virtsarakon tähystys. Tämän jälkeen suunnitellaan tarkoituksenmukainen hoito.
Joissain tapauksissa oikean hoidon valintaan tarvitaan lisäksi ns. urodynaamiset mittaukset, joissa rakon ja virtsaputken toimintaa tutkitaan koneellisesti painemittarein. Tarvittaessa nämä tutkimukset ohjelmoidaan tehtäväksi erillisellä käynnillä endoskopiapoliklinikalla.

Hoitomuotoja ovat muun muassa lantiopohjanlihasten kuntouttaminen aluksi lääkintävoimistelijan ohjauksessa, lääkitys, leikkaushoito tai seuranta.
Valitettavasti kaikki eivät saa täydellistä apua hoidoista, mutta jokaiselle potilaalle pyritään löytämään oma yksilöllinen ratkaisunsa, jolla oireiden aiheuttamia haittoja saadaan vähennetyksi mahdollisimman hyvin/paljon.

 

Virtsaamispäiväkirja.pdfVirtsaamispäiväkirja.pdf

Virtsankarkaamisen haitta-aste -lomake.pdfVirtsankarkaamisen haitta-aste -lomake.pdf

Virtsankarkaamisen erottelupisteet-lomake.pdfVirtsankarkaamisen erottelupisteet-lomake.pdf