Lasten ja nuorten poliklinikat


Hyvinkään sairaala

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinkää


Sijainti
Lasten ja nuorten poliklinikat, H-sairaala 1.krs
Vastaanotot ja poliklinikalla toimiva päiväsairaala ensimmäisessä kerroksessa.


Aikojen siirrot ma-pe klo 8-9 ja hoidolliset asiat ma-pe 9-10.30 p. 050 427 5240
Faksi: 019 4587 4200


Ylilääkäri: Petri Rahkonen
Poliklinikan osastonylilääkäri: Timo Örmälä 
Vs. Osastoryhmän päällikkö: Eerika Tausa 
Osastonhoitaja: Tiina Jokinen
Lastenneurologian osastonylilääkäri: Tuula Kosonen


Lasten ja nuorten poliklinikoilla tarjoamme laaja-alaisia lastentautien, lastenneurologian sekä lastenkirurgian erikoisalojen palveluja.

Lastenlääkärimme hoitavat ja seuraavat lasten ja nuorten astmaa, allergioita, diabetesta, syömishäiriöitä, infektiosairauksia, maha- ja suolikanavan sairauksia, kasvuongelmia sekä keskosten ja vastasyntyneiden kehitystä. Päiväsairaalassa toimintaamme kuuluvat mm. allergioihin liittyvät ruoka- ja lääkeainealtistukset sekä erilaiset lääke- ja verituoteinfuusiot.

Lastenneurologin vastaanotolla sekä päiväkeskuksessa tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan lapsia, joilla on neurologinen sairaus tai vamma tai sellaisen epäily. Tutkittavia oireita ovat mm. erilaiset kohtausepäilyt, epilepsia, päänsärky, vauvaiän hidas kehitys, varhaisen leikki-iän autismiepäily, erilaiset kehityshäiriöt ja kielellinen vaikeus, liikunnan poikkeavuus sekä vaikea-asteiset oppimisvaikeudet.
Lastenkirurgimme hoitavat ja tekevät leikkausarvioita yleisimpiin lastenkirurgisiin vaivoihin kuten tyrät, laskeutumaton kives, ahdas esinahka ja tähystykset. Lonkkalastahoidot, jalkojen virheasennot ja lasten murtumat sekä pientoimenpiteet kuuluvat polikliinisiin hoitoihin. Lisäksi lastenkirurgit tekevät lasten päivystysleikkauksia virka-aikana.

Erityisen perehtyneisyyden pohjalta hoitajat pitävät astma-, diabetes-, nuoriso-, epilepsia-, päänsärky-, ADHD-, vauva- sekä urologisia vastaanottoja.

Hoitomme toteutetaan tarvittaessa moniammatillisesti, jolloin tarjoamme kattavasti myös erityistyöntekijöiden, kuten fysio-, puhe- ja toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin, psykologin sosiaalityöntekijän sekä ummetus- ja kasteluhoitajan sekä kuntoutusohjaajan palveluja. Yksikössämme tärkeää on perhekeskeisyys sekä hoitosuhteen jatkuvuus. Tilanteen arvioinnissa ja jatkokuntoutuksen suunnittelussa tärkeää on myös yhteistyö kunnallisten terveydenhuollon toimijoiden sekä päivähoidon ja koulun kanssa.