Lastenpsykiatria


Hyvinkään sairaala

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinkää
 
Kanslia
Sihteeri: 050 4275 231 tai 050 4275 236
Faksi: 019 4587 2637 (lastentautien poliklinikka)

 
Ylilääkäri: Kari Lappi
Osastonhoitaja: Tuula Pouke-Härkönen

Lasten mielenterveysongelmat ilmenevät monella tavalla, mm. käyttäytymishäiriöinä, keskittymisvaikeuksina, ylivilkkautena, ahdistuneisuutena, masentuneisuutena, pelkotiloina ja vaikeimmillaan psykoottisina oireina.

Lastenpsykiatrinen hoito räätälöidään aina lapsen ja perheen hoidon tarpeiden perusteella ottamalla huomioon myös lähiympäristö. Hoito on usein pitkäaikaista, ja hoitoprosessin eri vaiheissa käytetään erilaisia hoitomuotoja. Hoidon keskeisenä tavoitteena on lisätä ympäristön aikuisten kykyä ymmärtää lapsen oireilun taustaa ja auttaa häntä löytämään parempia keinoja ilmaista tunteitaan ja toimia

Lasten mielenterveystalo

Nuorten mielenterveystalo


Polikliininen hoito

Hyvinkään sairaalassa toimii HYKS lastenpsykiatrian poliklinikka, joka on erikoissairaanhoidon yksikkö, jonne tullaan terveydenhuollon lähetteellä.  Käynnit ovat perheelle maksuttomia. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Lastenpsykiatrian poliklinikalla hoidetaan 0–12-vuotiaita lapsia. Vastaanotoille tullaan, kun lapsella on hänen toimintakykyään haittaavia tunne-elämän ja/tai käyttäytymisen ongelmia, esimerkiksi:

• vakava käytöshäiriö
• voimakasta mielialojen vaihtelua
• itsetuhoisuutta
• toistuvaa ahdistusta tai pelkoa
• vakavia vuorovaikutusongelmia
• vakava syömishäiriö

Hoitosuhde vastaanotoilla alkaa yleensä arviointijaksolla, jonka aikana henkilökunta tapaa lasta sekä vanhempien kanssa että yksilöllisesti. Tavoitteena on saada kokonaiskuva lapsen ongelmista ja voimavaroista. Lääkärin lähetteen perusteella lähetetään ensimmäinen käyntiaika kirjeessä. Ennen ensikäyntiä vanhempi/vanhemmat täyttävät lasta kuvaavan nettihaastattelun. Ensikäynnin jälkeen tehdään tarvittavat jatkotutkimukset, ja vanhempien luvalla aloitetaan yhteistyö esim. koulun/päiväkodin ja tarvittaessa kunnan muiden toimijoiden kanssa. 

Lapsen hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä perheen kanssa. Hoito voi sisältää yksilökäyntejä, perhetapaamisia ja / tai ryhmähoitoa. Yhteistyö vanhempien kanssa sekä vanhempien luvalla muiden lapsen arjessa tärkeiden aikuisten (esim. opettaja, päiväkodin henkilökunta) on välttämätöntä lapsen psyykkisen voinnin ja toimintakyvyn tukemiseksi.

Vastaanottojen henkilökunta on moniammatillinen. Työryhmään kuuluvat lastenpsykiatri, sairaanhoitajia, psykologi, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti. Tarvittaessa voidaan konsultoida lastenneurologia, lastenlääkäriä, ravitsemusterapeuttia ja muita erityistyöntekijöitä.