Lasten vastaanottojen sähköpostiosoitteet

​Kiireettömissä asioissa voitte halutessanne olla meihin yhteydessä sähköpostitse. Sisällytä viestiin lapsen nimi ja syntymävuosi sekä yhteystiedot.

Alla eri vastaanottojen sähköpostit

NEUROLOGIAN VASTAANOTOT


Neurologian vastaanotto
ulsneurologia@hus.fi

Epilepsiavastaanotto
ulsepilepsia@hus.fi

Kuntoutusvastaanotto
lastenkuntoutus@hus.fi


KIRURGIAN VASTAANOTOT


Ortopedian vastaanotto
ulsortopedia@hus.fi

Urologian vastaanotto ja kirurginen uroterapeutti
ulsurologia@hus.fi

Neurokirurgian vastaanotto
ulsneurokirurgia@hus.fi

Suonipoikkeavuudet-vastaanotto
ulssuonipoikkeavuudet@hus.fi

Gastrokirurgian vastaanotto
ulsgastrokirurgia@hus.fi


HAMMASVASTAANOTTO

ulshammas@hus.fi

KORVAVASTAANOTTO

ulskorva@hus.fi

YLEISPEDIATRIAN VASTAANOTTO

ulslastentaudit@hus.fi

ERITYISPEDIATRIAN VASTAANOTOT

Sydänvastaanotto
ulssydan@hus.fi

Keuhkovastaanotto
ulskeuhko@hus.fi

Reumavastaanotto
lastenreuma@hus.fi

Diabetesvastaanotto
lkldiabeteshoitajat@hus.fi

Infektiovastaanotto
ulsinfektio@hus.fi

Gastroenterologian vastaanotto
LKLGastro@hus.fi

Luustometabolinen vastaanotto
ulsmeta@hus.fi

Sosiaalipediatrian vastaanotto
ulssosped@hus.fi

Endokrinologinen vastaanotto
ulsendo@hus.fi

Pediatrinen uroterapeutti
ulsuroterapeutti@hus.fi

Nuorisovastaanotto
ulsnuoriso@hus.fi