Vastaanotot, päivätoiminta ja muut yksiköt

Suurin osa sairaalan asiakkaista on päiväkävijöitä. Lasten vastaanotoilla hoidetaan potilaita lastentautien, lastenkirurgian ja lastenneurologian aloilta. Päiväkeskuksissa ja päiväsairaalassa potilaat käyvät seurannassa tai hoidossa päiväsaikaan.

 

 

 Lue lisää