Vastaanotot, päivätoiminta ja muut yksiköt

Suurin osa sairaalan asiakkaista on päiväkävijöitä. Lasten vastaanotoilla hoidetaan potilaita lastentautien, lastenkirurgian ja lastenneurologian aloilta. Päiväkeskuksissa ja päiväsairaalassa potilaat käyvät seurannassa tai hoidossa päiväsaikaan.

Sairaalaan on turvallista tulla myös epidemia-aikana (COVID-19)

Lasten vastaanotoille, tutkimuksiin ja toimenpiteisiin on turvallista tulla myös epidemia-aikana. Vastaanottoajan siirtämisestä voi olla haittaa lapsenne terveydelle. Jos lääkäri on määrännyt lapsellenne laboratoriokokeita tai kuvantamistutkimuksia, tulee niissä käydä ennen vastaanottoa.
 
Huomioittehan, että sairaalaan ei saa tulla infektiotautia sairastavana. Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi lapsella saa hoitokäynnillä olla mukana vain yksi saattaja.

Jos lapsenne terveydentila ja tutkimusten luonne sallii, voimme muuttaa vastaanoton etävastaanotoksi. Olettehan tarvittaessa yhteydessä hoitavaan yksikköön.

 

 Lue lisää