Harvinaissairauksien yksikkö

Käyntiosoite
Majakka, G-talo
Stenbäckinkatu 11
Helsinki

Postiosoite
PL 281, 00029 HUS

Yhteydenotot
Vaihde: 09 4711
Faksi: 09 471 74703

Mikko Seppänen, osastonylilääkäri, p. 050 427 9606, mikko.seppanen@hus.fi
Paula Juvonen, sairaanhoitaja, p. 050 436 9648, paula.k.juvonen@hus.fi

HUSin Harvinaissairauksien yksikkö (HAKE) on harvinaissairauksien diagnostiikkaa, seurantaa ja hoitoa edistävä yksikkö.

Varsinainen harvinaissairautta sairastavien potilaiden hoito tapahtuu HUSissa eri sairaaloissa, erikoisaloilla ja yksiköissä. Harvinaissairauksien yksikön tehtävänä on organisoida harvinaissairauksien hoitoa siten, että se on mahdollisimman kattavaa ja tasalaatuista koko HUSin alueella. Tarvittaessa HAKE auttaa oikean hoitopaikan ja -tahon selvittämisessä sekä lasten että aikuispuolella. Yksiköllä ei ole omaa vastaanottotoimintaa.

HAKE tekee yhteistyötä muiden yliopistosairaaloiden, EU-tason harvinaissairauksien osaamisverkostojen sekä potilasjärjestöjen kanssa. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat myös sosiaali- ja terveysministeriön kansallinen harvinaisten sairauksien työryhmä, Kela sekä kuntien sosiaalitoimet.

Yksikkö edistää myös harvinaissairauksien tutkimusta ja koulutusta sekä uusien diagnostiikkamenetelmien käyttöönottoa.

Hallinnollisesti HAKE sijoittuu HUSin Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikköön.

Vasen
 

 Lue lisää

 
 

 Vaikuta HAKE:n toimintaan!