Vaikuta HAKE:n toimintaan!

Ideoita ja palautetta voi lähettää tästä linkistä avautuvalla kyselylomakkeella. Palautteeseen ei vastata, mutta kaikki palautteet luetaan HAKE:ssa ja niitä käytetään toiminnan kehittämisessä ja laaduntarkkailussa.