Tutkimus

​Tutkimus ja opetus ovat keskeinen osa Uuden lastensairaalan toimintaa. Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS) ja Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ovat tutkimuksen ja opetuksen kannalta erottamaton kokonaisuus. Yliopistosairaalassa on meneillään useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusprojekteja. Sairaala toimii opetussairaalana.

Lastentautien tutkimuskeskus edustaa HUSin ja Helsingin yliopiston lastentautien tutkimusryhmiä, jotka työskentelevät pääasiassa Uudessa lastensairaalassa. Tiedeyhteisöön kuuluu noin 30 tutkimusryhmää kaikilta lastenlääketieteen eri aloilta. Lastentautien tutkijat tuottavat vuosittain noin 10 väitöskirjaa ja 300 vertaisarvioitua tiedeartikkelia ja tutkijoille myönnetään vuosittain tutkimuslupia noin 70 tutkimukseen.