Lastentalo ja Nuortentalo

Lastentalo.fi-sivustolle on koottu yleistajuisesti ja laajasti tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta. Sairaus- ja alakohtaisia aihealueita on tällä hetkellä lähes 20. Perheiden on mahdollista tutustua sisältöihin esimerkiksi ennen vastaanotolle tuloa. Lapsille on oma osionsa, jossa sairaalamaailmaa tehdään tutuksi videoiden avulla.

Lastentalo.fi-sivustolla on lisäksi lasten oirenavigaattori, joka on tarkoitettu vanhemmille avuksi tilanteisiin, jossa pohditaan yhteydenottoa terveydenhuoltoon silloin, kun lapsella on kuumetta, yskää, nuhaa, korvakipua tai lievää hengitysvaikeutta. Oirenavigaattoriin syötetään lapsen ikä ja vastataan lapsen vointia koskeviin kysymyksiin. Vastausten perusteella vanhemmat saavat kotihoito-ohjeita (mm. kuume- ja kipulääkkeen annosteluohje) tai kehotuksen hakeutua tarkempaan arvioon.

HUS-alueella asuvat voivat kysyä lapsen terveyteen liittyviä asioita myös maksuttomassa sairaanhoitaja-chatissa.

Nuorten.fi-sivusto on suunnattu pitkäaikaissairaille nuorille, joiden hoito on siirtymässä lastenpuolelta aikuispuolelle. Nuortentalosta löytyy myös tukea omahoitoon, vertaistukea ja tietoa sairauden kanssa elävän nuoren elämästä ja nuorille suunnatuista palveluista. Nuoret ovat itse osallistuneet sisällön tuottamiseen.

Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, jossa tarjotaan tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii virtuaalitaloja eri elämäntilanteisiin ja oireisiin.