Hoitotulokset, tutkimus ja innovaatiot

Uudessa lastensairaalassa lääketieteellistä hoitoa ja palveluita kehitetään jatkuvasti potilaiden ja perheiden parhaaksi. Tutkimus on keskeinen osa sairaalan toimintaa.

Uusi lastensairaala on osa kansainvälistä lastensairaaloiden yhteisöä. Lastentautien erikoisalat kuuluvat kansainvälisiin tutkimusverkostoihin ja sairaala tekee kiinteää yhteistyötä monien maailman parhaiden lastensairaaloiden kanssa. Vuonna 2017 Lasten ja nuorten sairaudet oli perustamassa uutta eurooppalaista lastensairaaloiden organisaatiota (European Children’s Hospital Organization).

Korkean tason takeeksi haetaan Joint Commission International (JCI) -laatuakkreditointia sekä hoitotyön laatua mittaavaa Magneettisairaalastatusta.


Hoitotulokset 

Uusi lastensairaala on edelläkävijä Suomessa monien sairauksien hoidossa. Lääketieteellistä hoitoa ja palveluita kehitetään jatkuvasti perheiden ja potilaiden parhaaksi. Lue hoitotuloksista toimintakertomuksesta.

Toimintakertomus 2017.pdfToimintakertomus 2017.pdf

 

Uusi lastensairaala -esite
Uusi lastensairaala -esite_SUOMI_2019.pdfUusi lastensairaala -esite_SUOMI_2019.pdf