Digitaalisuus ja teknologiset ratkaisut

Uudessa lastensairaalassa reaaliaikainen paikantamisteknologia edistää vanhempien tiedonsaantia lapsen hoidon vaiheista, henkilökunnan sijoittelua, laitteiden saatavuutta sekä käsihygienian seurantaa. Palveluohjaus- ja tilanhallintajärjestelmä tehostaa tilojen käyttöä ja varastoautomaatit varastointia ja hoitotarvikkeiden saatavuutta. Potilaiden monipalvelujärjestelmä mahdollistaa kommunikoinnin sairaalan ja kodin välillä. Digitaaliset palvelut, kuten Lastentalo.fi sekä Nuorten.fi, täydentävät perinteisiä terveydenhuollon palveluja sekä helpottavat oikea-aikaista tiedonsaantia.

Hoitotulokset kehittyvät jatkuvasti myös teknologisten ratkaisujen ansiosta. Vastasyntyneiden teho-osastolla tekoäly avustaa keskosten vakavien infektioiden havaitsemista ja hoitamista. Vaikeaan leikkaukseen päätyvät liikuntavammaiset
potilaat tutkitaan liiketutkakameratekniikkaa hyödyntävällä kävelyanalyysilaitteistolla, mikä parantaa hoitotulosta merkittävästi. Video-EEG-analytiikkaa hyödynnetään monipuolisesti epilepsiakirurgian suunnittelussa. Uudet soluterapiamuodot parantavat pahanlaatuisten tautien hoitoa ja potilaiden ennustetta.
 

 Tutustu digitaalisuuteen