Lapsen oikeudet sairaalassa

Uuden lastensairaalan toimintaa ohjaavat lasten sairaanhoidon standardit eli normit, jotka perustuvat YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen. Ne on laadittu yhteistyössä eri ammattilaisten ja vanhempien kanssa.

Lasten oikeuksia sairaalassa on kuvattu laajemmin Suomen NOBAB – NOBAB i Finland -yhdistyksen sivuilla. Suomen NOBAB kuuluu muiden pohjoismaiden kanssa Nordisk förening för sjuka barns behov -yhdistykseen. Lisäksi se edustaa Suomea European Association for Children in Hospital -verkostossa, joka edistää lasten oikeuksien toteutumista sairaanhoidossa.

SAIRAALAHOITOON OTTAMINEN
Lapset tulee ottaa sairaalaan osastohoitoon vain silloin, kun heidän tarvitsemaansa hoitoa ei voida yhtä hyvin toteuttaa kotona tai polikliinisesti.

LAPSEN OIKEUS VANHEMPAAN
Lapsilla tulee olla oikeus pitää vanhemmat tai vanhempia korvaavat henkilöt luonaan koko ajan sairaalassa ollessaan.

VANHEMPIEN LÄSNÄOLON TURVAAMINEN
Yöpymismahdollisuus tulisi tarjota kaikille vanhemmille ja heitä tulisi kannustaa ja auttaa olemaan lapsensa luona.

TIEDOTTAMINEN
Lapsilla ja vanhemmilla tulee olla oikeus saada tietoa ikää ja ymmärtämiskykyä vastaavalla tavalla. Tulisi toimia niin, että fyysisiä ja tunneperäisiä rasituksia vähennetään.

YHTEISPÄÄTÖS
Lapsilla ja vanhemmilla tulee olla oikeus – tietoa saatuaan – osallistua kaikkiin päätöksiin, joita lapsen hoidon suhteen tehdään. Jokaista lasta tulee suojella tarpeettomilta lääketieteellisiltä hoidoilta ja tutkimuksilta.

HOITOYMPÄRISTÖ
Lapsia tulee hoitaa yhdessä muiden samassa kehitysvaiheessa olevien lasten kanssa, eikä heitä saa sijoittaa aikuisosastoille. Sairaalassa olevien lasten vieraille ei saa asettaa ikärajoitusta.

NORMAALIKEHITYKSEN TUKEMINEN
Lapsilla tulee olla kaikki mahdollisuudet ikänsä ja vointinsa mukaan leikkiä, virkistäytyä ja käydä koulua. Heidän tulee olla tiloissa, jotka on suunniteltu ja kalustettu heidän tarpeitaan vastaavasti ja niissä on oltava tarpeelliset välineet sekä riittävästi henkilökuntaa.

LASTEN SAIRAANHOITOON SOPIVA HENKILÖKUNTA
Lapsia hoitavalla henkilökunnalla tulee olla sellainen koulutus ja pätevyys, että se kykenee vastaamaan lasten ja perheiden fyysisiin, emotionaalisiin ja kehityksellisiin tarpeisiin.

JATKUVUUS
Lapsia hoitavan työryhmän on taattava hoidon jatkuvuus. Seurantasuunnitelman tulee olla valmis, kun lapsi uloskirjoitetaan.

LOUKKAAMATTOMUUS
Lapsia tulee kohdella hienotunteisesti ja ymmärtäväisesti ja heidän yksityisyyttään tulee poikkeuksetta kunnioittaa.