Koulunkäynti sairaalassa

​Kun lapsi tai nuori tarvitsee sairauteensa sairaalahoitoa, perusopetuksen oppimäärien suorittamista voidaan jatkaa osastojakson aikana sairaalakoulussa.

Sairaalassa tapahtuvan opetuksen tehtävänä on taata lapsen ja nuoren koulunkäynnin jatkuvuus ja peruskoulun oppimäärien suorittaminen myös silloin, kun sairaus vaatii sairaalahoitoa. Sairaalajakson aikana opetus suunnitellaan yksilöllisesti ja opetusta annetaan siinä määrin kuin se on oppilaan terveydentila sekä hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen mahdollista. Sairaalassa tapahtuvan opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan sujuvaa paluuta omaan kouluunsa sekä tukea lapsen tai nuoren kokonaiskuntoutusta. Oppilas säilyy oman koulunsa oppilaana sairaalaopetusjakson aikana.

Sairaalakoulun opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä osaston henkilöstön ja huoltajien kanssa ja suunnittelevat yhdessä opetusajankohdat. Opetus järjestetään oppilaan omassa potilashuoneessa tai muussa sovitussa tilassa oppilaan vointi huomioiden. Sairaalakoulun opettajat ovat tarvittaessa käytettävissä neuvotteluissa, joissa käsitellään oppilaan koulunkäyntiin liittyviä asioita ja järjestelyitä.

Sairaalakoulun opettaja on kouluasioissa yhteydessä huoltajien luvalla oppilaan omaan kouluun, josta kerrotaan, mitä keskeisiä asioita olisi hyvä opiskella. Oppisisältöjen laajuudessa otetaan huomioon oppilaan vointi, jolloin opiskeltavaa määrää rajataan kohtuulliseksi. Oman koulun opettaja lähettää myös sovitusti tehtäviä ja kokeita oppilaan suoritettavaksi. Etäopetusta voidaan myös käyttää oppilaan ja perheen niin toivoessa ja sen ollessa mahdollista oppilaan omalle koululle.

Oppilaan oma koulu arvioi oppilaan suoritukset yhteistyössä sairaalakoulun opettajan kanssa. Opiskelussa hyödynnetään oppilaan omia koulukirjoja tai muuta materiaalia, jotka otetaan mukaan osastojaksolle. Kirjojen puuttuminen ei ole este opetukselle. Yhteyden säilyminen omaan kouluun on tärkeää, jotta oppilaan paluu omaan kouluun olisi mahdollisimman sujuva. Tilanteessa, jossa oppilas pääsee kotiin, mutta hän ei voi osallistua koulunkäyntiin, on etäopetus yksi hyvä keino pitää oppilas mukana oman luokan opetuksessa ja toiminnassa.