Hoitopäivämaksut

​Osastohoitojaksoista lähetetään lasku kotiosoitteeseen.

Hoitopäivämaksua ei peritä alle 18-vuotiaalta sen jälkeen, kun sairaalahoitopäiviä
on saman kalenterivuoden kuluessa kertynyt jo vähintään seitsemän. Jos hoitopäiviä on kertynyt muista sairaaloista, lähettäkää kuitit HUS-Servisiin. Yhteystiedot löytyvät alla olevasta linkistä.

Lisätietoja potilasmaksuista.