Leikkaus- ja anestesiaosasto

​Käyntiosoite 
Uusi lastensairaala
Stenbäckinkatu 9, Helsinki
pääsisäänkäynti, 3. kerros
 
Postiosoite
PL 347
00029 HUS 
 
Yhteystiedot
Saman päivän peruutukset, p. 050 428 7337
Hoidonsuunnittelu (leikkaukseen tulevien lasten ajananto ja hoidon suunnittelu): 
040 675 0911​
 
Osastonhoitaja Heli Järvelä, heli.jarvela@hus.fi
 
Leikkaus- ja anestesiaosastolla on kymmenen leikkaussalia, joista kolmessa tehdään päiväkirurgisia toimenpiteitä. Näiden lisäksi osastolla on myös sydänkatetrointilaboratorio, hammastoimenpidehuone, induktio eli valmistelutila sekä kaksi heräämöä.
 
Osastolla hoidetaan lastenkirurgisia, urologisia, plastiikkakirurgisia, neurokirurgisia, korvakirurgisia, ortopedisia ja traumatologisia potilaita. Uuden lastensairaalan valtakunnalliset vastuut mm. avosydän- ja elinsiirtokirurgiassa näkyvät osaston toiminnassa. Osastolla hoidetaan lapsia vastasyntyneistä 16-vuotiaisiin nuoriin. Leikkaus- ja anestesiaosastolla on jatkuva päivystysvalmius.
 
Osasto vastaa lasten ja nuorten anestesiapalveluista nukutusta vaativissa tutkimuksissa. Kipuhoitaja on kaikkien Uuden lastensairaalan osastojen käytettävissä.
 

Kotoa esikäynnille tai leikkaukseen  

 
Suurin osa lapsista ja nuorista tulee toimenpiteeseen kotoaan. Leikkaus- ja anestesiaosaston henkilökunta huolehtii potilaiden valmistelemisesta toimenpiteeseen joko esikäynnin yhteydessä tai soittamalla toiselle vanhemmista paria päivää ennen toimenpidettä. Esikäynti järjestetään, mikäli lapsen terveydentila tai toimenpide edellyttävät sitä. 
 
Leikkaus- ja anestesiaosastolle saavutaan toimenpidepäivänä ennalta sovittuun aikaan, joka on yleensä noin tunti ennen suunniteltua toimenpideaikaa. Osastolla tehdään esivalmistelut toimenpidettä sekä nukutusta varten ja vanhempi voi olla läsnä aina lapsen nukahtamiseen saakka.
 
Toimenpiteen jälkeen lapsi siirretään heräämöön, jonne vanhemman on mahdollista päästä, kun lapsi alkaa heräillä nukutuksesta. Hoito jatkuu vuodeosastolla heräämöseurannan jälkeen. 
 

Päiväkirurginen toiminta

 
Leikkaus- ja anestesiaosastolla hoidetaan päiväkirurgisesti mm. pienehköjä lasten kirurgisia toimenpiteitä, korva- ja silmätoimenpiteitä, erilaisia tähystyksiä, pieniä plastiikkakirurgisia ja urologisia toimenpiteitä, luun murtumien korjaamisissa käytetyn materiaalin poistoja sekä nukutusta vaativia kipsauksia ja sidevaihtoja.
 
Vanhempi saa olla lapsen vieressä lapsen nukahtamiseen saakka ja pian heräämisen jälkeen. Kotiutus tapahtuu heräämöstä voinnin mukaan noin 2–4 tuntia toimenpiteen jälkeen.