Toimintaterapia

Käyntiosoite 
Uusi lastensairaala
Stenbäckinkatu 9, Helsinki

Postiosoite
PL 347
00029 HUS

Yhteydenotot
Osastonsihteeri: 050 427 4932
Kuntoutusyksikkö, osastonhoitaja Jaana Saarinen, jaana.t.saarinen@hus.fi 
 
Toimintaterapeutit tapaavat lapsia, joilla on sairaudesta, vammasta tai laaja-alaisesta kehityksen viiveestä aiheutuvia haasteita arjen toiminnoissa ja leikissä. Toimintaterapeutin arvioon tullaan lääkärin lähettämänä lastenneurologian, lastenkirurgian ja lastentautien osastoilta.
 
Toimintaterapeutti arvioi lapsen leikkitaitoja, hieno- ja karkeamotoriikkaa, näönvaraista hahmottamista, aistitiedon käsittelyä ja omatoimisuutta arjen toiminnoissa. Arvio voi keskittyä myös yläraajojen ja käsien käytön toimintakykyyn ja sen tukemiseen. Lisäksi toimintaterapeutti arvioi ortoosien ja apuvälineiden tarvetta sekä tarvittaessa valmistaa yksilöllisiä ortooseja. Arvioinnissa käytetään standardoituja testejä ja mittareita, haastattelua sekä toiminnan ja leikin havainnointia. 

Arvioinnin perusteella laaditaan kuntoutussuunnitelma yhdessä moniammatillisen työryhmän ja perheen kanssa sekä suunnitellaan jatkoseuranta. Lapselle voidaan suositella toimintaterapiakuntoutusta, jonka tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa. Lapsen toimintaterapiakuntoutuksessa tavoitteena on tukea lapsen toimintakykyä arvioinnissa esiin tulleiden haasteiden perusteella. Toimintaterapeutti antaa tarvittaessa ohjausta myös vanhemmille ja lähiverkostolle.