Puheterapia

Käyntiosoite
Uusi lastensairaala
Stenbäckinkatu 9, Helsinki

Postiosoite
PL 347
00029 HUS

Yhteydenotot
Puhelin: 050 427 1968
Johtava puheterapeutti Leena Vikkula

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa puheen, kielen, vuorovaikutuksen, kommunikoinnin, nielemisen ja syömisen häiriöitä sekä niiden yhteydessä esiintyviä liitännäisongelmia. Puheterapian tavoitteena on lapsen tai nuoren mahdollisimman hyvä toimintakyky jokapäiväisessä elämässä.

Uuden lastensairaalan puheterapeutit ovat moniammatillisten työryhmien jäseniä. Heidän työnsä painottuu lapsen tai nuoren toimintakyvyn arviointiin, lähiaikuisten ohjaukseen ja kuntoutuksen suunnitteluun. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot sekä kommunikoinnin apuvälineet kuuluvat oleellisena osana puheterapeutin tehtäväkenttään. Lapsi tai nuori ohjautuu puheterapeutin arvioon lääkärin lähetteellä. Mikäli hänelle suositellaan puheterapiakuntoutusta, se toteutuu useimmiten sairaalan ulkopuolella joko perusterveydenhuollossa tai Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.