Lasten yleissairaalapsykiatrian yksikkö

Käyntiosoite
Uusi lastensairaala
Stenbäckinkatu 9, Helsinki

Postiosoite
PL 347
00029 HUS

Yhteydenotot
Yhteydenotto yksikköön tapahtuu sairaalan kautta.

Uudessa lastensairaassa tutkimuksissa ja hoidossa olevilla alle 13-vuotiailla lapsilla ja heidän perheillään on mahdollisuus saada apua lapsen somaattisen sairauden aiheuttamaan psyykkiseen kuormitukseen ja oireiluun. Lasten yleissairaalapsykiatrinen konsultaatio voi olla esim. kriisitukea, psyykkisen tuen tarpeen arviointia, tai fokusoitua terapeuttista työskentelyä. Tarvittaessa lapsi ja perhe ohjataan muihin erikoissairaanhoidon tai kunnan palveluihin. Lisäksi yksikkö antaa lastenpsykiatrista kriisiapua. Yhteydenotto yksikköön tapahtuu sairaalan kautta.

 

 Lue lisää