Neuropsykologia

Käyntiosoite
Uusi lastensairaala
Stenbäckinkatu 9, Helsinki

Postiosoite
PL 347
00029 HUS

Yhteydenotot
Yhteydenotto tapahtuu sairaalan kautta.

Neuropsykologi arvioi lapsen kehitystasoa ja mahdollisia erityisvaikeuksia. Tutkimusmenetelminä käytetään neuropsykologisia testejä, haastattelua, kyselylomakkeita sekä lapsen toiminnan havainnointia. Menetelmät valitaan kunkin lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan. Lapsen suoriutumista testitehtävistä verrataan saman ikäisten lasten keskimääräiseen suoriutumiseen.

Neuropsykologi voi tutkimuksessaan arvioida lapsen

  • Kielellisiä ja näönvaraisia päättelytaitoja.
  • Tarkkaavuutta ja toiminnanohjaustaitoja.
  • Kykyä toimia vuorovaikutuksessa sekä säädellä tunteita ja käyttäytymistä.
  • Kielellisiä perustoimintoja (esim. puheen ymmärtäminen ja nimeäminen).
  • Näönvaraisia perustoimintoja (esim. avaruudellisten suhteiden ja suuntien hahmottaminen).
  • Muistia ja oppimista.
  • Hienomotoriikkaa sekä silmän ja käden yhteistyötä.
  • Sosiaalisen havaitsemisen taitoja (esim. toisen ihmisen asemaan asettuminen ja tunteiden tunnistaminen).
  • Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitoja.

 

Neuropsykologin tutkimuksen avulla saadaan tietoa lapsen vahvuuksista ja vaikeuksista kodin, päiväkodin ja koulun tukitoimien suunnittelemiseksi. Joissakin tilanteissa lapselle saatetaan suositella neuropsykologista kuntoutusta.

Neuropsykologeja työskentelee lastenneurologialla ja lastenpsykiatrialla. Neuropsykologit osallistuvat moniammatillisessa työryhmässä lapsen tai nuoren ongelmien selvittelyyn sekä hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekoon. Neuropsykologin arvioon tullaan lääkärin lähettämänä.