Kuntoutusohjaus

​Käyntiosoite 
Uusi lastensairaala
Stenbäckinkatu 9, Helsinki

Postiosoite
PL 347
00029 HUS

Yhteydenotot
Osastonsihteeri: 050 427 4932 ​
Kuntoutusyksikkö, osastonhoitaja Jaana Saarinen, jaana.t.saarinen@hus.fi 
 
Kuntoutusohjauspalvelu on tarkoitettu pitkäaikaissairaille tai vammautuneille lapsille ja nuorille. Kuntoutusohjaaja etsii yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa keinoja oppia elämään sairauden tai vamman kanssa. Kuntoutusohjaajaan voivat ottaa yhteyttä potilas tai perhe ja perheen luvalla sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijät tai muut viranomaiset.

Kuntoutusohjaaja ohjaa potilasta ja perhettä soveltuviin palveluihin ja tukee osallistumista arjen askareisiin, harrastuksiin sekä muuhun sosiaaliseen elämään. Kuntoutusohjaaja arvioi, kuinka potilaan vamma tai sairaus vaikuttaa arjessa selviämiseen ja iän mukaisiin askareisiin ja toimiin osallistumiseen kotona, päiväkodissa ja koulussa. Kuntoutusohjaaja selvittää myös kuntoutumista tukevien palveluiden tarvetta, suunnittelee kodin tai esimerkiksi koulun muutos- ja apuvälinetarpeita yhteistyössä hoidosta vastaavan työryhmän kanssa sekä koordinoi kuntoutusprosessin etenemistä.