Kuntoutustiimin palvelut

Kuntoutustiimi tukee näkövammaisen henkilön toimintakykyä ja selviytymistä arjessa.

 
Silmälääkäri
 
Silmälääkäri tekee silmätutkimukset, arvioi lähetteet ja näkövammaisuuden haitta-asteen. Silmälääkäri kirjoittaa lääkärinlausunnot sekä vastaa kuntoutussuunnitelmista.
 
Optikko
 
Optikon tehtäviin kuuluvat näöntutkimukset. Optikko myös sovittaa ja myöntää tarvittavat näön apuvälineet.
 
Näönkäytönohjaaja

Näönkäytönohjaajan tehtäviin kuuluvat näön apuvälineiden sovitus, käytönohjaus sekä tarvittavien näön apuvälineiden myöntäminen. 
 
Kuntoutusohjaaja
 
Kuntoutusohjaaja neuvoo ja tukee erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten kotona, koulussa ja työpaikalla selviytymistä. Kuntoutusohjaaja tekee suosituksia yhteistyötahoille, kuten vammaispalveluun. It-kuntoutusohjaaja sovittaa ja myöntää tietokoneen apuvälineitä.
 
Liikkumistaidonohjaaja
 
Liikkumistaidonohjaaja ohjaa reittejä, neuvoo valkoisen kepin käyttöä ja arvioi liikkumisen apuvälineiden tarvetta. 
 
Psykologi
 
Psykologi tukee psyykkistä sopeutumista näkötilanteen muutoksissa esimerkiksi keskustelutuen muodossa. Psykologin työnkuvaan kuuluu myös tarpeenmukainen psyykkisen toimintakyvyn arviointi ja jatkohoitoon ohjaus.
  
Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijä selvittää kuntoutujan sosiaalisen tilanteen. Tämän perusteella sosiaalityöntekijä neuvoo ja auttaa sosiaaliturvan sekä näkövammaisten etuuksien hakemisessa.
  
Osastonhoitaja
 
Osastonhoitaja vastaa osaston hallinnollisista tehtävistä ja toimii esimiehenä yhdessä vastuulääkärin kanssa.
 
Osastonsihteeri
 
Osastonsihteerin tehtäviin kuuluu ajanvaraus- ja asiakaspalvelutehtäviä, sekä muita toimistotöitä.