Selkäydinvammakeskus

Selkäydinvammakeskus muodostuu Vaativan kuntoutuksen vuodeosastoyksiköstä ja Selkäydinvammapoliklinikasta.

 

Selkäydinvammapoliklinikka

Käyntiosoite
Synapsia-talo
Nordenskiöldinkatu 18 B, 1. krs, Helsinki
A
uki ma-pe klo 8.00-16.00.

Postiosoite
PL 350, 00029 HUS

Poliklinikka on suljettuna  6.7-26.7.2020 välisen ajan.

Osastonsihteerimme vastaa 6.7.-26.7 välisenä aikana ma-pe 13:00-14:00 puh. 09 471 71389
 
Sairaanhoidollisissa asioissa pyydämme olemaan tarvittaessa yhteydessä Vega Fysiatrian poliklinikan sairaanhoitajan numeroon puh. 09 471 71393 ma klo. 9:00-10:00 ja to klo. 12:00-13:00

Yhteydenotot


sähköpostitse: fysiatria.selkaydinvammapoliklinikka@hus.fi
(Huom. vain ajanvarauksen peruutukset)

Fax: 09 471 71388

Osastonsihteeri 09 471 71389, ma-to klo 8-9 ja 13-14, pe klo 13-14
(ajanvaraukset ja peruutukset)

Kuntoutusohjaaja  050 342 4161, ma-to klo 11.30-12.30
(kuntoutuksen maksusitoumukset, KELA –kuntoutus ja kuntoutusneuvonta)

Sosiaalityöntekijä 050 436 0450, ma klo 13–14 ja pe klo 10–11
(sosiaaliturva, vammaispalvelut, ammatillinen kuntoutus)

Sairaanhoitaja 
050 513 1862, ma-to klo 12-13 (sairaanhoidolliset asiat)

Sähköiset lähetteet: Fysiatrian klinikka

HUSin Selkäydinvammapoliklinikka on osa HYKSin fysiatrian poliklinikkaa​.  Se on yksi Suomen kolmesta keskuksesta (HUS, TAYS, OYS), joihin selkäydinvaurion saaneiden henkilöiden erityistason hoito, kuntoutus ja elinikäinen seuranta on valtioneuvoston päätöksellä (336/2011) keskitetty. 

Poliklinikka vastaa HUSin erityisvastuualueella selkäydinvammaisten akuuttivaiheen hoidon ja välittömän kuntoutuksen jälkeisestä elämänikäisestä seurannasta (life time care). Poliklinikan seurantaan kuuluvat myös sairauden aiheuttamat ja synnynnäisen selkäydinvaurion saaneet henkilöt.

Laaja-alaista osaamista ja yhteistyötä potilaan parhaaksi

Selkäydinvammapoliklinikan toiminta on potilaslähtöistä ja moniammatillista. Työryhmään kuuluvat fysiatri, sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, sekä sosiaalityöntekijä. Poliklinikan asiantuntijat tekevät yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa sisältäen mm. toiminta- ja liikuntakyvyn, terveyden, psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen arvioita. Lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen sekä apuvälinetarpeen arviointi kuuluvat myös poliklinikan palveluun. Poliklinikka toimii selkäydinvammapotilaan hoidon koordinoivana yksikkönä.


Vaativan kuntoutuksen vuodeosasto


Käyntiosoite
Synapsia-talo
Nordenskiöldinkatu 18 B, 2. krs, Helsinki

Postiosoite
PL 350, 00029 HUS

Yhteydenotot
Osastonsihteeri 09 471 71229
Kanslia 09 471 71230


Vierailuaika päivittäin klo 14-19.

Vaativan kuntoutuksen vuodeosasto palvelee akuutin vaiheen jälkeistä selkäydinvammaisten kuntoutusta. Kuntoutujat tulevat suoraan vastuualueemme primaariyksiköstä, pääosin traumasairaalasta tai muun sairaanhoitoalueen vastaavasta yksiköstä jatkokuntoutukseen. Pyrimme siihen, että kuntoutus on oikea-aikaista, tehokasta, moniammatillista ja -alaista.

Toiminnan perusajatus on vaativan kuntoutuksen edellyttämä moniammatillinen kuntoutus ja toimintakykyä edistävä hoitotyö vuorokauden ympäri. Vaativa kuntoutus painottuu itsenäiseen selviytymiseen päivittäisistä toiminnoista, liikkumiseen ja paremman elämänlaadun saavuttamiseen.​