Kantasolusiirrot

Kantasolusiirrot ovat yksi Vuodeosasto Taikan (syöpä- ja elinsiirto-osasto) toiminnan painopistealueista. Niitä tehdään vuosittain noin 30. Kantasolusiirrot jakautuvat allogeenisiin ja autologisiin kantasolusiirtoihin.

Allogeenisessa siirrossa kantasolujen luovuttaja on joko sisarus, rekisteriluovuttaja tai jompikumpi vanhemmista. Yli 90 %:lle potilaista löytyy sopiva kantasolujen luovuttaja. Allogeenista kantasolusiirtoa käytetään pahanlaatuisia veritauteja sairastavien potilaiden hoitoon. Ennen kantasolusiirtoa syöpää pyritään hoitamaan erittäin tehokkaasti solunsalpaajilla ja joskus myös koko kehon sädehoidolla. 

Autologista kantasolusiirtohoitoa käytetään pahanlaatuisia kiinteitä kasvaimia sairastavien potilaiden hoitoon. Siinä käytetään potilaan omasta verenkierrosta tai luuytimestä kerättyjä kantasoluja. Kantasoluja kerätään hoidon alkuvaiheessa potilaalta ja säilytetään syväjäässä. Ne annetaan potilaalle takaisin korkea-annoksisen solunsalpaajahoidon  jälkeen tukihoitona käynnistämään luuytimen toiminta uudelleen.

Kantasolusiirto siihen liittyvine hoitoineen kuormittaa elimistöä merkittävästi ja alentaa vastustuskykyä pitkäksi aikaa. Kantasolusiirtopotilas on osastolla suojaeristyksessä 4–6 viikkoa. Kokonaishoitoaika osastolla on 1–3 kuukautta. Toipuminen tapahtuu vähitellen. Valtakunnallisesti suurin osa lasten ja nuorten allogeenisista kantasolusiirroista on keskitetty Uuteen lastensairaalaan.