Lasten sydänkirurgia

Suomessa lasten avosydänkirurgia on keskitetty Helsinkiin, Uuteen lastensairaalaan, jossa tehdään vuosittain noin 330 sydänleikkausta, joista 240 on avosydänleikkauksia. Lasten sydänleikkauksista noin kaksi kolmasosaa tehdään alle vuoden ikäisille vauvoille. Näistä vajaa puolet on alle kuukauden ikäisiä.

Nykyään käytännössä kaikki lasten sydänviat ovat kirurgisen hoidon piirissä. Suomessa syntyy vuosittain vain 1–2 lasta, joilla on niin vaikeita rakenteellisia puutoksia, että sydänleikkauksella heitä ei voida auttaa.

Suomessa lasten avosydänkirurgian leikkauskuolleisuus on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana keskimäärin 1,8 prosenttia. Kansainvälisesti vertailtuna tulos on huippuluokkaa: esimerkiksi Euroopassa leikkauskuolleisuus oli vastaavana aikana 3,7 prosenttia. Sydänleikkauksen haasteellisuutta kuvaa se, että lapsen sydän on suurin piirtein lapsen oman nyrkin kokoinen.

Haasteellisimpia sydänleikkauksia ovat mm. Double Switch -leikkaukset, joita tehdään lapsille, joilla sekä sydämen kammiot että suuret suonet ovat synnynnäisesti vaihtaneet paikkaa. Tällöin verenkierto joudutaan "vaihtamaan" takaisin kahteen kertaan, ensin eteistasolla ja sitten valtimotasolla. Muita hyvin vaikeita leikkauksia ovat tietyt keuhkovaltimopuutosten leikkaukset ja monimutkaisten yksikammioisten sydänten leikkaukset. Yleisin yksikammioinen sydän on vasemman kammion vajaakehittyneisyys (HLHS). Järjestelmällinen HLHS-kirurgia alkoi maassamme vuonna 1995 eli vanhimmat potilaat ovat nyt aikuisuuden kynnyksellä. Vuosittain eri vaiheen HLHS-leikkauksia tehdään yhteensä noin 20.

Lasten sydänleikkaukset tehdään monen yksikön yhteistyönä.
 

 Hoitopaikat

 
 

 Amanda ja Tomi

 
Amanda ja Tomi bannerikuva.jpg

Sydänlapset ja -aikuiset ry:n tuottama Amanda ja Tomi -lyhytelokuva kertoo Amandan sydänleikkaustarinan.