Lastenreuma

Lastenreuma ei ole yksi ja yhtenäinen tauti, vaan sen oireet, vaikeus ja kesto  vaihtelevat suuresti eri potilailla. Lastenreuman yleisin tautimuoto on harvojen nivelten lastenreuma eli oligoartriitti (alle viisi sairastunutta niveltä). Lastenreuma on tavallisimmillaan pienten lasten tauti eli noin puolet potilaista sairastuu alle 5-vuotiaana ja keskimäärin sairastutaan 7-vuotiaana. Suomessa sairastuu lastenreumaan vuosittain noin 150–200 ja heistä noin 60–80 ohjautuu hoitoon Uuteen lastensairaalaan. HUS-alueen lapsireumapotilaiden lisäksi Uuden lastensairaalan reumavastaanotolla hoidetaan lasten ja nuorten muita tuki- ja liikuntaelinongelmia, kuten kipupotilaita, sekä sidekudostauteja, joissa on myös valtakunnallinen konsultaatiovastuu.

Lastenreuman hoidossa tavoitteena on tulehduksen rauhoittaminen, normaalin kasvun ja kehityksen turvaaminen sekä pysyvien vaurioiden estäminen. Lapsilla reumaattinen tulehdus saattaa jopa sammua ennen aikuisikää pitkäksi aikaa, mahdollisesti jopa kokonaan.

Noin viidesosalle lastenreumapotilaista voi kehittyä ensimmäisen parin vuoden aikana salakavalasti oireeton silmän värikalvontulehdus eli iriitti. Siksi potilaat käyvät ainakin alkuun melko tiiviisti silmälääkärin seurannassa iriittiseulonnassa.

Lastenreumaa hoidetaan pääosin samoilla lääkkeillä kuin aikuisiakin. Pitkäaikaishoitona käytetään eniten metotreksaattia. Sen rinnalle yhdistetään tarvittaessa muuta lääkehoitoa. Uudet biologiset lääkehoidot ovat olleet myös lapsilla hyvin tehokkaita ja niitä käytetään silloin kun perinteinen hoito ei tehoa riittävästi. Osa biologisista lääkkeistä annetaan suonensisäisesti ja potilaat käyvät päiväsairaalassa säännöllisesti saamassa lääkettä. Reumalääkkeet tehoavat myös iriitin hoitoon.

Lääkehoidon lisäksi reumaa hoidetaan niveliin annetuilla kortisonipistoksilla. Lapsille ne annetaan yleensä päiväkirurgisessa leikkaussalissa lyhyttä nukutusta käyttäen. Fysioterapiaa ja toimintaterapia hyödynnetään tarpeen mukaan, samoin ortopedin palveluita.

Lastenreuman hoito on moniammatillista työtä: lääkärin, sairaanhoitajan, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin lisäksi ryhmässä on osastonsihteeri, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Silmälääkärin seuranta on olennaista ja tarpeen mukaan konsultoidaan ortopedia, psykologia tai psykiatrista työryhmää sekä muita HUSin erikoisaloja, useimmin nefrologia, ihotauti- tai keuhkolääkäriä.

Lastenreuman hoito on muuttunut radikaalisti viimeisen 15 vuoden aikana. Aiemmin tauti oli vaikeimmissa tapauksissa invalidisoiva, potilaat olivat hyvin sairaita ja tulehdus aiheutti pysyviä muutoksia elimistöön. Nykyinen erikoislääkäreille keskitetty hoito, tehokas lääkkeiden käyttö sekä uudet biologiset lääkkeet ovat mahdollistaneet sen, että suuri osa lapsista saadaan oireettomiksi, heitä voidaan hoitaa avohoidossa ja pysyvä invaliditeetti on harvinaista. Pyrkimyksenä on, että lapset pystyvät elämään tavallista elämää taudin heitä erityisemmin rajoittamatta. Suurimman osan kohdalla tämä toteutuu jo nyt hyvin ja tulevaisuudessa oletuksen mukaan vielä paremmin moniammatillisen työn ja uusien, paremmin räätälöityjen hoitojen avulla.

Potilasjärjestöjä:

Uudenmaan lapsireuma ry

 

 Hoitopaikat