Lasten infektiot

Lasten infektioiden hoidon kirjo on hyvin laaja: se pitää sisällään perusterveiden lasten tavallisten infektiotautien hoidon sekä hyvinkin harvinaisten ja vakavien lasten infektiosairauksien hoidon. Lisäksi hoidettavana on lapsia, joilla on joku perussairaus, joka altistaa heidät infektioille ja/tai joiden infektioiden hoito on perusterveen lapsen infektiota vaativampaa.

Yleisimpiä lasten infektioita ovat  erilaiset hengitystieinfektiot (keuhkokuume, ahtauttava keuhkoputkentulehdus ja kurkunpäätulehdus) ja suolistoinfektiot.

Lasten infektioiden hoidolle ominaista on suuret kausivaihtelut. Lasten infektioiden hoito on hyvin päivystyksellistä ja monet infektiot voidaan hoitaa polikliinisesti. Infektio-osastoilla hoidettavista lapsista huomattava osa on iältään alle 3-vuotiaita.

Lasten infektioiden hoidossa tyypillisiä hoitomuotoja ovat suoneen annettavat antibiootti- ja nestehoidot sekä astman vuoksi annettavat hengitettävät astmalääkkeet. Lisäksi osastolla imetään usein limaa varsinkin pienten lasten hengitysteistä hankalien hengitystieinfektioiden yhteydessä. Tehovalvontapotilaat vaativat sairauksiensa vuoksi eniten vaativia hoitoja mm. hengitystukea ja suonensisäisiä hoitoja.

Osastohoitoa tarvitaan lievemmin sairailla lapsilla yleensä sen vuoksi, että lääkkeitä ei voi antaa suun kautta, lapsi tarvitsee tiheää lääkitystä esim. astman hoidossa tai lapsi tarvitsee suonensisäistä nestehoitoa esim. ripulin vuoksi. 

Uuteen lastensairaalaan on keskitetty tavallisten infektioiden lisäksi vaikeampien infektioiden kuten esim. tuberkuloosin hoito. Vuodeosasto Tähdessä (infektio-osastolla) hoidetaan myös paljon potilaita, jotka ovat sairaalabakteerien kantajia. Jos potilas on menossa leikkaukseen ja hän kantaa esim. MRSA-stafylokokkeja, toteutetaan leikkaukseen liittyvä osastohoito usein Vuodeosasto Tähdestä käsin, jolloin potilas voidaan eristää ja siten estää sairaalabakteerien leviäminen muihin potilaisiin.

 

 Hoitopaikat

 

Hyvinkään sairaala: Lastentautien osasto 5
Päivystys

Jorvin sairaala:
L1 Lastenosasto
Päivystys

Raaseporin sairaala:
Päivystys

Porvoon sairaala: Lastenyksikkö
Päivystys

Uusi lastensairaala
Päivystys
Vuodeosasto Tähti