Tutkimuksista tietoa diabeteksen synnystä

​Suomessa on maailman korkein tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus. Hyksissä ja Helsingin yliopistossa tehdään merkittävää tieteellistä tutkimusta tyypin 1 diabeteksen alttiustekijöistä sekä sairausprosessin käynnistymiseen vaikuttavista tekijöistä. Meneillään olevissa tutkimushankkeissa muun muassa testataan niin sanottua hygieniahypoteesia ja kehitetään menetelmiä, joiden avulla diabeteksen sairausprosessin käynnistyminen voitaisiin ennakoida ja mahdollisesti kokonaan estää.

Lisätietoa tutkimuksesta:
TRIGR-tutkimus
DIPP ja TEDDY tutkimukset