Sosiaalityö

Lapsen tai nuoren sairastuminen vaikuttaa perheen arkeen, perhesuhteisiin, työhön, toimeentuloon ja voi aiheuttaa muutoksia tavanomaiseen elämänkulkuun. Kriisityö ja perheen tukeminen lapsen sairauden aikana on olennainen osa sosiaalityöntekijän työtä sairaalassa. Sosiaalityöntekijän kanssa perhe voi keskustella erilaisista mahdollisuuksista ja ratkaisuista.
 
Tavoitteena on helpottaa perheen arjessa selviytymistä.
 
Käsiteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi:

• avun järjestäminen kotiin
• sosiaaliturvaetuudet
• kuntoutusasiat
• sosiaalipalvelut
• tarvittavat yhteydet ulkopuolisiin tahoihin
 
Keskustelemalla tilanteesta perhe voi löytää uusia voimavaroja ja selviytymiskeinoja muuttuneeseen elämäntilanteeseen.
 
Yhteydenotto sosiaalityöntekijään tapahtuu osaston tai poliklinikan kautta. 
 
Johtava sosiaalityöntekijä Leena Männistö p. 050 427 0107
Somatiikan vastaava sosiaalityöntekijä Heli Rusama p. 050 427 0117
Lastenpsykiatrian vastaava sosiaalityöntekijä Nina Silvennoinen p. 040 670 8169