Lastentaudit

Lastentautien alaan kuuluu lasten infektiotautien, munuaissairauksien, elinsiirtojen, sydänsairauksien, veri- ja syöpätautien ja vastasyntyneiden hoito. Suuria potilasryhmiä ovat myös allergiaa, astmaa ja diabetesta sairastavat lapset.

HUSissa lastentautien yksiköitä on kaikilla sairaanhoitoalueilla. Vaikeimmin sairaiden lasten hoito on keskitetty Uuteen lastensairaalaan. Tällaisia ovat mm. sydän-, elinsiirto- ja syöpälasten hoidot.

Vaikka lastentautien yksiköissä hoidetaan 0–15-vuotiaita, alle 2-vuotiaiden osuus osastohoidossa on huomattava, kun taas polikliinisessa hoidossa potilaiden ikäjakauma on tasaisempi eri ikävuosien suhteen.

Vasen palsta
Oikea palsta
 

 Hoitopaikat

 
 

 Erityistyöntekijät

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta