Fysioterapia lastentaudeilla

​Lastentautien yksiköissä fysioterapeutit toimivat eri poliklinikoilla ja osastoilla arvioiden eri ikäisten lasten liikkumisen kehittymistä, vamman tai sairauden vaikutusta liikkumis- ja toimintakykyyn sekä osallistumalla hoidossa olevien lasten kuntoutukseen. Fysioterapeuttien palveluita tarvitsevat usein mm.  lasten reumaa, luusto- ja hengityssairauksia sairastavat lapset.

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea lasta tai nuorta saavuttamaan paras mahdollinen liikkumis- ja toimintakyky joko itsenäisesti tai apuvälineiden avulla.

Fysioterapiassa painottuu liikkumisen, toimintakyvyn ja fyysisen suorituskyvyn arviointi sekä liikkumisen ja toimintakyvyn kehittymisen tukeminen Arvioinnin perusteella suunnitellaan yksilölliset fysioterapeuttiset tavoitteet yhdessä lapsen/nuoren ja perheen kanssa ja järjestetään tarvittava kuntoutus tai apuvälineet. Fysioterapiaa toteutetaan vuodeosastoilla, polikliinisten käyntien yhteydessä ja jatkokuntoutuksena lapsen tai nuoren omassa toimintaympäristössä tai avoterveydenhuollon fysioterapeutin vastaanotolla.

Fysioterapian tavoitteena on tukea lapsen tai nuoren toimintakyvyn ja liikkumisen säilymistä ja edistymistä, sekä fysioterapiassa harjoiteltavien taitojen siirtymistä päivittäiseen elämään kannustamalla ja ohjaamalla lasta/nuorta omatoimiseen harjoitteluun ja tekemällä yhteistyötä perheen ja lähiverkoston kanssa.