Pienten lasten psykiatrinen hoito

Pienten lasten psykiatrian vastaanotot toimivat joko erillisinä vastaanottoina tai muun lastenpsykiatrisen vastaanoton yhteydessä.

Pikkulapsipsykiatrisen hoidon piirissä  tutkitaan ja hoidetaan alle 6-vuotiaita lapsia, kun lapsella on pitkittyneitä tunne-elämän tai käyttäytymisen oireita tai on vakavaa huolta lapsen vuorovaikutussuhteista.

Hoidon aluksi perehdytään tarkoin lapsen oirekuvaan ja kehityksen yksilöllisiin vahvuuksiin ja vaikeuksiin vastaanottokäynneillä, joilla  lapsi ja vanhemmat ovat yhdessä paikalla. Luotettavan kuvan saamiseksi on usein tarpeen arvioida lapsen vuorovaikutusta lähimpien hoitajiensa kanssa. Tarvittaessa arviointivaiheessa tehdään vanhempien luvalla myös päiväkotikäynti tai kotikäynti.

Hoitoa suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa. Pienten lasten psykiatrisessa hoidossa on tärkeää tukea lapsen ja vanhemman välistä suhdetta paitsi tässä ja nyt tilanteissa myös auttaa vanhempaa ajattelemaan lasta myönteisellä ja kasvua edistävällä tavalla. Myös pieni lapsi voi hyötyä mahdollisuudesta saada yksilöllistä kuntoutusta  esim. psykoterapiassa tai toimintaterapiassa, mutta tällöinkin aina vanhemmat ovat tiiviisti mukana hoidossa. Myös päivähoito on usein tärkeä hoidollinen yhteistyökumppani. Pikkulapsipsykiatrinen hoitokontakti kestää tyypillisesti muutamista kuukausista pariin vuoteen.

Pikkulapsipsykiatrinen työryhmä on moniammatillinen ja siihen kuuluvat lääkäri, sairaanhoitaja, psykologi ja usein myös toimintaterapeutti, puheterapeutti ja sosiaalityöntekijä.​