Polikliininen hoito

HUSin lastenpsykiatrian vastaanotot ovat erikoissairaanhoidon yksiköitä, jonne tullaan terveydenhuollon lähetteellä.  Käynnit ovat perheelle maksuttomia. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Lastenpsykiatrian vastaanotoilla arvioidaan ja hoidetaan 6–12 -vuotiaita lapsia. Alle 6-vuotiaita lapsia hoidetaan pienten lasten psykiatrian yksiköissä. Muilla sairaanhoitoalueilla lastenpsykiatrian poliklinikat hoitavat 0-12-vuotiaita lapsia. Vastaanotoille tullaan, kun lapsella on hänen toimintakykyään haittaavia tunne-elämän ja /  tai käyttäytymisen ongelmia, esimerkiksi:

  • vakava käytöshäiriö
  • voimakasta mielialojen vaihtelua
  • itsetuhoisuutta
  • toistuvaa ahdistusta tai pelkoa
  • vakavia vuorovaikutusongelmia
  • vakava syömishäiriö

 

Hoitosuhde vastaanotoilla alkaa yleensä arviointijaksolla, jonka aikana henkilökunta tapaa lasta sekä vanhempien kanssa että yksilöllisesti. Tavoitteena on saada kokonaiskuva lapsen ongelmista ja voimavaroista.

Lapselle laaditaan hoitosuunnitelma yhdessä perheen kanssa. Hoito voi sisältää yksilökäyntejä, perhetapaamisia ja / tai ryhmähoitoa. Yhteistyö vanhempien kanssa on välttämätöntä lapsen psyykkisen voinnin ja toimintakyvyn tukemiseksi. Vanhempien luvalla tehdään yhteistyötä lapsen elämässä tärkeässä roolissa olevien aikuisten (esim. opettaja tai päivähoidon henkilökunta) kanssa.

Vastaanottojen henkilökunta on moniammatillinen. Työryhmään kuuluvat lastenpsykiatri, sairaanhoitajia, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja useimmiten myös neuropsykologi ja toimintaterapeutti.